Freya De Herdt

Freya De Herdt

Contact

Campus Middelheim
Tel.
032659307
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen, BEL

In mijn functie ondersteun ik de vicerector Valorisatie & Ontwikkeling en sta ik in voor het dagelijks agendabeheer en de voorbereiding van de afspraken.  Ik zorg voor de administratieve en logistieke taken zoals planning van vergaderingen, opmaak van documenten en verzendingen, onthaal van personen die een afspraak hebben, enz.

Daarnaast assisteer ik de event- en marketingmanager bij de organisatie van events en bied ik administratieve ondersteuning aan de Dienst Valorisatie (assistentie bij opleidingen, beheren van mailbox, ondersteuning IOF-coödinator, enz.).

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel

  • secretaris - coördinator