Geert Dom

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Kind-, Jeugd- en Volwassenpsychiatrie (CAPRI)

Expertise

  • Onderzoek naar de onderliggende pathogenetische processen en behandeling van verslavingsproblemen en hun co-morbiditeit met andere psychiatrische aandoeningen; Onderzoek naar Public Mental Health aspecten binnen de Vlaamse bevolking

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.