Onderzoeksgroep

Verkennende studie chemische clusters en veiligheid. 17/01/2018 - 01/02/2019

Abstract

In dit onderzoek worden parameters bepaald om het verschil tussen individuele bedrijven en geclusterde bedrijven op gebied van safety en security te duiden. Hoe kan safety en security beinvloed worden in beide gevallen? Er wordt gebruik gemaakt van de bow-tie methodiek om dit te verwezenlijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het als adviseur bijdragen aan het onderzoek naar de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en samenwerking tussen Nederland en België over de kerncentrales in het grensgebied. 13/09/2016 - 13/09/2017

Abstract

Onderzoek naar de grensoverschrijdende samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen België en Nederland op het gebied van nucleaire installaties. Dit onderzoek betreft een adviserende bijdrage aan het onderzoek dat vanuit de OVV wordt gevoerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Leerstoel Veiligheidswetenschappen. 07/05/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de integrale veiligheidsbenadering van de Haven van Antwerpen 15/02/2011 - 14/08/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UGent. UA levert aan de UGent de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Integratie van een milieukostenmodel in een ruimtelijk expliciet waterkwaliteitsmodel. 01/09/2009 - 30/04/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject