Georges Wildemeersch

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN)

Expertise

  • Historiek, analyse en interpretatie van moderne Nederlandse literatuur.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.