Gert Laenen

Expert

Foto ID

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • domeincoördinator-diensthoofd

Interne mandaten

Expertenmandaat (Expertenorgaan)

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.A.012
2020 Antwerpen
België
Tel. 032653137
Fax 032653086
gert.laenen@uantwerpen.be