Onderzoeksgroep

Expertise

Interprofessionele samenwerking op het gebied van gezondheidszorg en welzijn.

Samen Werkt. 01/08/2021 - 30/06/2023

Abstract

Uit de literatuur en de praktijk weten we dat beter interprofessioneel én interorganisationeel samenwerken een grote invloed heeft op de kwaliteit van de zorg en een antwoord kan bieden op complexe problemen. De huidige ervaringen met de drastische en immer wijzigende maatregelen voor en door de COVID 19 pandemie blijkt meer dan ooit dat samenwerken niet eenvoudig maar wel haalbaar is. Het brengt specifieke uitdagingen met zich mee en daagt ons uit om steeds innovatief en realistisch te zoeken naar gepaste aanpakken in de steeds veranderende omstandigheden. Het is vanzelfsprekend dat een antwoord bieden op zorgvragen die op ons afkomen in steeds wijzigende omstandigheden de nodige flexibiliteit, maar vooral ook expertise en ervaringen vereisen. Het project Samen werkt!? bouwt verder op de expertise binnen Universiteit Antwerpen en zeer specifiek op het project IPSIG-4U. In dat project werd een eerste scan interprofessioneel samenwerken getest in de context van een woonzorgcentrum. Samen werkt!? bouwt hierop verder door een uitbreiding van testpilots (1) voor de scan interprofessioneel samenwerken. Vanuit deze pilots zullen de partners in dit project de opgedane kennis verspreiden en zo mee extra draagvlak creëren (2) voor samenwerken in onderwijs en werkveld. Verder zal er op basis van de pilots geanalyseerd worden of en op welke manier de scan als tool duurzaam inzetbaar (3) is in het werkveld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Interprofessionele samenwerking in een internationaal netwerk van eerstelijnsartsen 01/01/2020 - 31/08/2022

Abstract

Het doel van dit project bestaat erin om een internationaal platform uit te bouwen tussen de deelnemende universiteiten voor uitwisseling van ervaringen en bewezen oplossingen op 2 niveau's: 1. de competenties van interprofessioneel samenwerken aanleren aan eerstelijnswerkers van de deelnemende landen (Bolivia, Vietnam en Zuid Afrika) door uitwisseling van ervaringen via een interactief web-based platform en 2. het vergroten van kennis, vaardigheden en ervaringen in verband met de vroegtijdige opsporing van mensen met type 2 diabetes mellitus (T2DM) en hun zelfzorg door interprofessionele opleidingen binnen gezondheidscentra en private klinieken en stedelijke en landelijke gebieden van de deelnemende landen. Hoewel de focus van dit project ligt bij ervaringsgerichte casuïstiek over vroegtijdge opsporing en zelf-management van T2DM, is het belangijkste doel echter de uitwisseling van noden en ervaringen om interprofessioneel te kunnen werken door de deelnemende academisceh centra via een internet platform. Er zal een jaarlijkse meeting zijn en meer frequente webinars of digitale ontmoetingen van de leidende teams in de verschillende landen, en maandelijkse bijeenkomsten van de deelnemende gezondheidscentra en private klinieken in elk land.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Project IPSIG-4U. 30/09/2019 - 30/09/2020

Abstract

Vandaag merken we dat er over interprofessioneel samenwerken in de praktijk wel initiatieven worden genomen maar het ontbreekt o.a. aan ervaring en kennisdeling, aangepaste opleidings­ module voor de praktijk, werkmodel met betrokkenheid van management, ... IPSIG-4U wil met het gebruik van een gevalideerde scan van interprofessionaliteit, aangevuld met mogelijke oplei­dingsmodules op maat, zorgorganisaties (focus woonzorgcentra met meer dan 100 bewoners) een kwaliteitsvol verbeterproject aanbieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject