Gino Verwimp

Gino Verwimp

Contact

Campus Drie Eiken
Tel.
032652503
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk, BEL

FACULTEITSDIRECTEUR: taken en bevoegdheden: 

In permanent overleg met decaan – vicedecanen:

  • Het concipiëren van het facultaire beleid op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, met specifieke aansturing van CIKO, communicatie en internationalisering
  • Het vertalen van de genomen beleidsopties in het personeelsbeleidsplan;
  • Het operationeel leiden van het decanaat;
  • Agendasetting van de beslissingsorganen ie. faculteitsbestuur en faculteitsraad;
  • Aanspreekpunt van rectoraat en centrale bedrijfsvoering voor decentrale vertaling en informatiedoorstroming; vandaar lid van meerdere centrale overlegorganen;
  • Het verlenen van advies aan vertegenwoordigers van de faculteit in interne en externe raden en commissies.

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel

  • faculteitsdirecteur

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat