Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn onderzoeksdomeinen zijn tweede-/vreemdetaalverwerving en -ontwikkeling (met een focus op Duits als tweede/vreemde taal en meerwoordcombinaties), studeren in het buitenland, L2 pragmatiek, interculturele pragmatiek en professionele communicatie.