Onderzoeksgroep

Expertise

Immuno-virologie van HIV: therapeutische vaccinatie en preventie van HIV

Cel-geassocieerd HIV RNA als een superieure merker voor het slagen of falen van de behandeling. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar een universeel op mRNA-gebaseerd therapeutisch vaccin tegen HIV. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inductie van breed-potente Hiv-1 suppressieve immuun responsen door dendritische cellen opgeladen met gag mRNA. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Recent onderzoek heeft aangetoond dat een therapeutische vaccinatie met dendritische cellen (DC), opgeladen met mRNA coderend voor subtype B consensus Gag of chimeer Tat-Rev-Nef, in Hiv-1 geïnfecteerde patiënten veilig is. De vaccinatie gaf aanleiding tot een toename van de antivirale cellulaire immuun responsen. Het doel van dit project is de DC vaccinatie verder te optimaliseren door gebruik te maken van: - Een meer stabiel mRNA, - Een antigen dat immuunresponsen opwekt tegen verschillende varianten wereldwijd, - Costimulatoire signalen om de immunogeniciteit van de DC verder te verhogen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Zoektocht naar nano- en micropartikels voor het optimaliseren van mRNA "delivery" methoden voor HIV immunotherapie. 01/01/2011 - 31/12/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inductie van breed-potente Hiv-1 suppressieve immuun responsen door dendritische cellen opgeladen met gag mRNA. 01/01/2011 - 31/12/2011

Abstract

Recent onderzoek heeft aangetoond dat een therapeutische vaccinatie met dendritische cellen (DC), opgeladen met mRNA coderend voor subtype B consensus Gag of chimeer Tat-Rev-Nef, in Hiv-1 geïnfecteerde patiënten veilig is. De vaccinatie gaf aanleiding tot een toename van de antivirale cellulaire immuun responsen. Het doel van dit project is de DC vaccinatie verder te optimaliseren door gebruik te maken van: - Een meer stabiel mRNA, - Een antigen dat immuunresponsen opwekt tegen verschillende varianten wereldwijd, - Costimulatoire signalen om de immunogeniciteit van de DC verder te verhogen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Preventie van HIV transmissie door interferentie met HIV entry, reverse transcriptie en integratie in het kader van de ontwikkeling van nieuwe kandidaat microbiciden. 01/10/2009 - 30/09/2011

Abstract

Omdat het aantal HIV infecties wereldwijd blijft stijgen, is er dringend nood aan vaginale microbiciden die heteroseksuele HIV transmissie kunnen voorkomen. Dit project onderzoekt in vitro of inhibitoren van HIV-1 reverse transcriptie, integratie en entry bruikbaar zijn als potentieel microbicide.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het ontwikkelen en evalueren van in vitro HIV-1 mutanten met als doel de immunogeniciteit van het evelop eiwit te verhogen. 01/01/2009 - 31/01/2012

Abstract

Met als doel een immunogener Env te onwikkelen, wordt in dit project getracht CD4-independente virussen te genereren en resistentie te induceren tegen verschillenden entry/fusieinhibitoren. De hypothese is dat we het virus op deze manier dwingen zich meer "open" te stellen, waardoor er een betere blootstelling zal zijn van geconserveerde epitopen binnen Env, hetgeen de inductie van breed neutraliserende antilichamen zou vergemakkelijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Zoektocht naar correlaten van protectie bij secundaire controllers en het optimaliseren van mRNA "delivery" methoden voor HIV immunotherapie. 01/01/2009 - 31/12/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van een in vitro model voor de studie van heteroseksuele HIV transmissie. 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

Doelstelling is de mechanismen van HIV transmissie in de vrouwelijke genitale tractus beter te begrijpen door een in vitro "twee-kamer" model uit te bouwen,. In de apicale kamer worden epiteliale cellen, representatief voor de verschillende compartimenten van de vrouwelijke genitale tractus, tot confluentie gegroeid op een semi-permeabele membraan. In de basale kamer bevinden zich primaire doelwitcellen, zoals macrophagen, dendritische cellen en T cellen. In dit systeem kunnen we dan nagaan wat de determinanten van transmissie van cel-vrij of cel-geassocieerd HIV zijn en ook manieren zoeken om deze te voorkomen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Identificatie van humaan immunodeficiënte virus vaccin peptiden en humane breed neutraliserende monoclonale antilichamen met behulp van M13 faagbanken. 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

Het zoeken naar een HIV vaccin dat in staat zou zijn om breed kruis-neutraliserende antistoffen (BCNA) te induceren blijft een topprioriteit. BCNA komen voor bij een minderheid van de HIV geïnfecteerden. Uitgaande van hun plasma zullen de verantwoordelijke epitopen geselecteerd worden op basis van de "peptide faag display" methode. Van de andere kant beschikken we ook over "antibody faag bibliotheken", gebaseerd op het beenmerg van patiënten met BCNA. Dit zal ons toelaten nieuwe BCNA te isoleren via de eerder geselecteerde peptides. De mogelijke toepassingen zijn ontwikkeling van een Multi-component vaccin en therapeutische antistoffen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Analyse en inductie van T cel gemedieerde protectieve immuniteit bij HIV patiënten onder antivirale therapie. 01/10/2007 - 30/09/2009

Abstract

Het voorgestelde doctoraatsproject kadert in het onderzoek van de eenheid Virologie rond de ontwikkeling van immunotherapie met dendritische cellen bij HIV geïnfecteerde personen onder hoog actieve anti-retrovirale therapie (HAART). De doelstellingen zijn de volgende: 1) Definiëren van de correlaten van protectieve T cel immuniteit bij "secundaire controllers", patiënten die HIV blijvend onderdrukken na het stoppen van HAART. 2) In vitro inductie van protectieve responsen op basis van co-cultuur van T cellen en dendritische cellen (DC), getransfecteerd met m-RNA van autoloog HIV. 3) In vivo evaluatie van de veiligheid en immunogeniciteit van DC in een SIV-makakenmodel en in een fase 1 studie bij HIV patiënten onder HAART.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar microbiciden in een model systeem van dendritische cellen en CD4 T cellen, met speciale aandacht voor synergistische combinaties en vermijden van resistentie. 01/02/2007 - 31/01/2009

Abstract

De doelstelling is bijdragen tot ontwikkeling van antivirale middelen die preventief zouden kunnen toegepast worden door vrouwen onder de vorm van vaginale applicatie. Een aantal kandidaten worden ontwikkeld in het kader van een Europees programma, waarin Katty Terrazas een doctoraatsbeurs heeft. Onze taak is de kandidaat-microbiciden te testen in een in vitro model met dendritische cellen en T cellen. Van producten met een gunstige therapeutische index gaan we ook na of ze een synergistische activiteit hebben. Tevens willen we kruisresistentie met therapeutische producten vermijden

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inhibitie van HIV-replicatie. 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

De ontwikkeling van nieuwe therapieën tegen HIV heeft een hoge prioriteit: 80% van patiënten hebben resistentie ontwikkeld tegen sommige van de huidige drugs en transmissie van drug-resistent virus wordt nu een bedreiging. Dit project heeft niet de bedoeling om nieuwe therapieën te evalueren in de kliniek, maar zal de basis-research leveren voor de ontwikkeling van de volgende nieuwe therapeutische strategieën.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ontwikkeling van een in vitro model voor de studie van heteroseksuele HIV transmissie. 01/01/2006 - 31/12/2007

  Abstract

  Doelstelling is de mechanismen van HIV transmissie in de vrouwelijke genitale tractus beter te begrijpen door een in vitro "twee-kamer" model uit te bouwen,. In de apicale kamer worden epiteliale cellen, representatief voor de verschillende compartimenten van de vrouwelijke genitale tractus, tot confluentie gegroeid op een semi-permeabele membraan. In de basale kamer bevinden zich primaire doelwitcellen, zoals macrophagen, dendritische cellen en T cellen. In dit systeem kunnen we dan nagaan wat de determinanten van transmissie van cel-vrij of cel-geassocieerd HIV zijn en ook manieren zoeken om deze te voorkomen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Identificatie van humaan immunodeficiënte virus vaccin peptiden en humane breed neutraliserende monoclonale antilichamen met behulp van M13 faagbanken. 01/01/2006 - 31/12/2007

  Abstract

  Het zoeken naar een HIV vaccin dat in staat zou zijn om breed kruis-neutraliserende antistoffen (BCNA) te induceren blijft een topprioriteit. BCNA komen voor bij een minderheid van de HIV geïnfecteerden. Uitgaande van hun plasma zullen de verantwoordelijke epitopen geselecteerd worden op basis van de "peptide faag display" methode. Van de andere kant beschikken we ook over "antibody faag bibliotheken", gebaseerd op het beenmerg van patiënten met BCNA. Dit zal ons toelaten nieuwe BCNA te isoleren via de eerder geselecteerde peptides. De mogelijke toepassingen zijn ontwikkeling van een Multi-component vaccin en therapeutische antistoffen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Menselijke dendritische cellen opgeladen met gag mRNA van HIV quasispecies voor de ontwikkeling van een cellulair anti-HIV vaccin. 01/10/2005 - 30/09/2007

  Abstract

  Ook al induceert elke primaire infectie HIV-specifieke CD8+ T-cellen, deze blijken meestal niet in staat om het virus te onderdrukken omwille van het ontstaan van `escape' varianten en disfunctie van zowel CD4+ T-cellen als CD8+ T-cellen. De huidige `hoogactieve anti-retrovirale therapie' (HAART) is evenmin in staat om het virus volledig te verwijderen. Daarom wordt er getracht een efficiënte immunotherapeutische strategie te ontwikkelen om HIV te elimineren of ten minste levenslang onder controle te houden. In dit project willen we deze strategie in vitro op punt stellen. De twee cruciale elementen zijn: - Een zo breed mogelijke waaier van autologe virussequenties vanuit het latente reservoir als antigen aan te bieden, om `escape' te voorkomen. Om het gehele latente reservoir tot expressie te brengen, zal een PCR gebaseerde technologie ontwikkeld worden om provirale Gag DNA sequenties te amplificeren uit geïnfecteerde autologe T-cellen. - De antigenpresentatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen via dendritische cellen (DC) gemodifieerd met costimulatorische moleculen, om HIV-geïnduceerde CD4 en CD8 T-cel disfunctie te corrigeren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Host genetic, immune and viral factors in transmission and diseases expression of Human T-Lymphotronic Virus type 1 (HTLV-1) in Peru. 01/06/2005 - 31/05/2009

  Abstract

  Dit project heeft twee even belangrijke objectieven: (1) De pathogenese van klinische complicaties van infectie met het Humaan T Lymfotroop Virus type 1 in Peru onderzoeken; (2) De academische capaciteit van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Alexander von Humboldt in Lima te versterken. De kracht van de onderzoeksaspect steunt op twee elementen (a) De beschikbaarheid van een grote patiëntencohorte, die zowel asymptoimatische HTLV-1 geïnfecteerden als patiënten met inflammatoire, neoplastische als infectieuze complicaties bevat. (b) De geïntegreerde multidisciplinaire approach voor klinische, virologische, immunologische en genetische studies. Ditt research project moet een hefboomwerking uitoefenen op de diagnostische en klinische capaciteiten van ITMAvH en verscheidene jonge Peruviaanse laboranten, clinici, PhD studenten en één postdoc zullen getraind worden met de bedoeling om een "intermediaire academische staff" te vormen, die in staat moet zijn om basis en klinische research projecten over endemische infectieziekten te concipiëren en uit te voeren. Basiskennis over HTLV-1, maar ook praktische richtlijnen, die uit dit project voortkomen, zullen gecommuniceerd worden naar de artsen en de gezondheidsautoriteiten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek naar microbiciden in een modelsysteem van dendritische cellen en T cellen, met speciale aandacht voor synergistische combinaties en het vermijden van resistentie-ontwikkeling. 01/02/2005 - 31/01/2007

  Abstract

  Dit doctoraatsproject kadert in het Europese EMPRO project, dat nieuwe kandidaat-microbiciden (preventieve anti-HIV middelen) wil ontwikkelen. Binnen EMPRO worden nieuwe producten ontworpen, die op verschillende fasen van de viruscyclus inwerken voorafgaande aan integratie. Deze moeten dan in een aantal in vitro en in vivo modellen met elkaar vergeleken worden, om ten slotte een klein aantal ook in fase 1 trial te brengen. Onze taak in het project is producten te testen voor hun activiteit en toxiciteit in een model systeem, dat de belangrijkste doelwitcellen, betrokken bij heteroseksuele transmissie nabootst. Het gaat dan om dendritische cellen en autologe CD4 T cellen. We hebben al een aantal actieve en weinig toxische producten van verschillende klassen geïdentificeerd. Een potentieel probleem van de bewust bedoelde laagdrempeligheid van microbiciden is het risico op transmissie van resistente virussen. Het is immers waarschijnlijk dat deze producten zullen gebruikt worden door HIV-geïnfecteerde vrouwen, die zich van hun serostatus niet bewust zijn. Herhaaldelijk gebruik van microbiciden zou tot resistente virussen kunnen leiden en secundair tot transmissie van deze resistente virussen Een eerste specifiek objectief voor het huidige doctoraatsproject is te onderzoeken welke producten uit verschillende klassen synergistische activiteit (zonder toegenomen toxiciteit) vertonen in ons modelsysteem. Een tweede objectief is producten te vergelijken voor het gemak waarmee ze in ons modelsysteem HIV resistentie kunnen induceren. Dit kan ook helpen om tussen producten met gelijkaardige hoge activiteit en lage toxiciteit diegenen te selecteren waartegen het minst gemakkelijk resistentie kan uitgelokt worden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ontwikkeling van dendritische cel-gebaseerde vaccins voor immuniteit en tolerantie. 01/01/2005 - 31/12/2008

  Abstract

  De kracht van het menselijk afweersysteem kan aangewend worden voor de ontwikkeling van meer specifieke immunotherapiemethoden tegen kanker en HIV infectie. Hiervoor zal het immuunstimulerend potentieel van menselijke dendritische cellen (DC) opgeladen met tumor- of HIV-antigenen in vitro worden getoetst. Kennis omtrent de DC-geïnduceerde immuunstimulatie kan leiden tot de verbetering van therapeutische kanker- en HIV-vaccins.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Menselijke dendritische cellen opgeladen met gag mRNA van HIV quasispecies voor de ontwikkeling van een cellulair anti-HIV vaccin. 01/10/2003 - 30/09/2005

   Abstract

   Ook al induceert elke primaire infectie HIV-specifieke CD8+ T-cellen, deze blijken meestal niet in staat om het virus te onderdrukken omwille van het ontstaan van `escape' varianten en disfunctie van zowel CD4+ T-cellen als CD8+ T-cellen. De huidige `hoogactieve anti-retrovirale therapie' (HAART) is evenmin in staat om het virus volledig te verwijderen. Daarom wordt er getracht een efficiënte immunotherapeutische strategie te ontwikkelen om HIV te elimineren of ten minste levenslang onder controle te houden. In dit project willen we deze strategie in vitro op punt stellen. De twee cruciale elementen zijn: - Een zo breed mogelijke waaier van autologe virussequenties vanuit het latente reservoir als antigen aan te bieden, om `escape' te voorkomen. Om het gehele latente reservoir tot expressie te brengen, zal een PCR gebaseerde technologie ontwikkeld worden om provirale Gag DNA sequenties te amplificeren uit geïnfecteerde autologe T-cellen. - De antigenpresentatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen via dendritische cellen (DC) gemodifieerd met costimulatorische moleculen, om HIV-geïnduceerde CD4 en CD8 T-cel disfunctie te corrigeren.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject