Sinds 1 oktober 2019 ben ik verbonden aan het departement Wiskunde (onderzoeksgroep FW) als doctoraatstudent. Mijn onderzoek, getiteld 'Symplectic operators and their representation theory', onder leiding van Prof. Sonja Hohloch en Prof. David Eelbode - zal vooral draaien rond symplectische technieken binnen de analyse aangevuld met methoden uit de algebra (meer bepaald representatie- en Lietheorie) om onderliggende symmetrieën van operatoren (bijv. Diracoperatoren) en dynamische systemen (i.h.b. Hamiltoniaanse en torische systemen) bloot te leggen en hun interne wisselwerking verder te bestuderen.