Onderzoek

Onderzoeksgroep

Optische metrologie, 3D-ontwerp en Mechanica (Op3Mech)

Expertise

  • De UA-Op3Mech onderzoeksgroep combineert en innoveert geavanceerde mechanische ontwerptechnieken en 3D-vision-technologie, grotendeels gericht op industriële toepassingen. De leden van Op3Mech team delen ook belangrijke kennis met betrekking tot Computer Aided Engineering waaronder eindige elementen methoden en optimalisatietechnieken. Met de recente ontwikkelingen in de 3D-vision-technologie, is een sterke koppeling bereikt tussen optische meettechnieken, robuuste ontwerp methoden en industriële productiemethoden. Ontwerp, modellering en optimalisatie van puntenwolken, respons oppervlakken inclusief 3D-interpretatie is de kern onderzoek van de Op3Mech groep. Door middel van wetenschappelijke publicaties, de start van het doctoraatsonderzoek, deelname aan projecten en consultancy-activiteiten, wil de groep de expertise in de belangrijkste domeinen verhogen. Daarnaast wil de onderzoeksgroep ook zijn kennis delen met kleine en grotere ondernemingen op nationaal en internationaal niveau.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.