Onderzoeksgroep

Expertise

Omgevingspychologie (wederzijdse invloeden van mens en omgeving), wetenschapsethiek (fraude, slordigheden), wetenschapsfilosofie, ruimte-ethiek (ruimtetoerisme, Marsmissie, Maanmissie)