Boze boer-burgers: het einde van de oude politieke breuklijnen bij de noorderburen: omgevingsbemiddeling als oplossingsrichting

Bron
Tijdschrift voor omgevingsrecht en omgevingsbeleid - ISSN 2034-8460-1 (2023) p. 45-47

Vertimmer het akkoord over de bouwshift

Bron
De Standaard- (2021.02.26) p.
Auteur(s)
    Marc Boes, Pascal De Decker, Hans Leinfelder, Tom Coppens, Guy Vloebergh, Hendrik Schoukens, Peter Lacoere, Mieke Paellinck