Hans De Boeck

Post-doc navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Planten- en Ecosystemen (PLECO) - Ecologie in tijden van verandering

Expertise

  • * Experimenten opzetten om de impacts van klimaatverandering (inclusief extremen) op ecosystemen te onderzoeken, alsook de mogelijke be├»nvloeding door kenmerken van de plantengemeenschap (bvb. biodiversiteit, soortensamenstelling) * Metingen van plant- en ecosysteemresponsen: biomassaproductie, stress, CO2-fluxen, watercyclering, energiebalans, etc.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.