Onderzoeksgroep

Onderzoek met betrekking tot de, in het kader van de strategische visie Defensie, uitgewerkte beleidsvoorstellen in het domein van de medische operationele steun en van de arbeidsgeneeskunde. 15/03/2017 - 31/12/2017

Abstract

Dit onderzoek maakt deel uit van de audit 'Medische operationale steun en arbeidsgeneeskunde' die op vraag van de Minister van Defensie in uitvoering van de 'De Strategische Visie voor Defensie' werd uitgevoerd. De audit omvat twee luiken - enerzijds de medische operationele steun (inclusief het militair hospitaal) en anderzijds de organisatie van de arbeidsgeneeskunde - en negen onderzoeksvragen. Een onderbouwd antwoord op alle vragen vereist een multidisciplinair onderzoek. De juridische vragen zijn:  Evaluatie van het voorstel tot rationalisatie en optimalisatie van de arbeidsgeneeskunde binnen Defensie, via een bredere samenwerking met interne en externe partners (zoals IDPBW, EDPBW, medewerkers andere FOD, …) met als doel het verzekeren van een kwalitatieve arbeidsgeneeskunde op een kostenefficiëntere manier, aangepast aan de operationele noden van Defensie en rekening houdend met de specificiteit van het militaire beroep  Het in kaart brengen van de noodzakelijke wettelijke aanpassingen om de voorstellen tot rationalisatie te kunnen verwezenlijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject