De professionalisering van het medisch-specialistisch beroep in het kader van de verplichte Ziekte- en invaliditeitsverzekering in België (1944-2014)

Bron
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, 2016,282 p.
Auteur(s)