Onderzoeksgroep

De genderkloof in privé pensioeninkomen: huidige beslissingen en gevolgen voor de toekomst. 01/11/2022 - 31/10/2026

Abstract

Privé pensioenen zijn momenteel van toenemend belang in Europa als gevolg van de vergrijzing van de bevolking en de druk die daardoor op de sociale zekerheid en meer in het bijzonder de overheidspensioenen komt te liggen. Vooral vrouwen lopen een groter risico, omdat hun arbeidsmarkttrajecten korter en meer gefragmenteerd zijn, waardoor zij minder mogelijkheden hebben om pensioenrechten op te bouwen. Ondanks het belang hiervan is er weinig onderzoek gedaan naar het privé pensioenspaargedrag en meer specifiek naar genderverschillen. Kennis over privé pensioenen kan echter belangrijke inzichten bieden voor beleidsmakers. Daarom zal dit project zich richten op de determinanten van privé pensioensparen, zowel voor bedrijfspensioenen als voor persoonlijke privé pensioenen. De doelstellingen zijn 1) selectie in het krijgen van een pensioeninkomen te schatten en het effect daarvan op de totale pensioenkloof, 2) te onderzoeken of er een wisselwerking bestaat tussen lonen en bedrijfspensioenen, en of dit verschilt naar geslacht door middel van een discrete-keuze-experiment, 3) te analyseren wat er gebeurt wanneer de deelname aan bedrijfspensioenen automatisch is, door de effecten van "auto-enrolment" in het VK te evalueren, en 4) het effect van kinderen op deelname aan pensioensparen en -bijdragen te schatten. Anders dan bij eerder onderzoek, zal de nadruk liggen op het gedrag van de huidige beroepsbevolking in plaats van op het pensioeninkomen van de gepensioneerden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject