Echo-akoestische signalen bij aposematische insecten - een op vleermuizen geïnspireerd modelleringsonderzoek 01/05/2020 - 30/04/2021

Abstract

In dit project onderzoeken we akoestische aposematische signalen in insecten. Hiervoor combineren we akoestische metingen met een computationeel model van jachtgedrag in vleermuizen. Daarmee trachten we inzichten te verkrijgen van het effect van de aposematische signalering op het perceptiesysteem van de vleermuizen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)