Ingrid Opdebeek

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Overheid en Recht

Expertise

  • Expertise in Belgisch en vergelijkend bestuursrecht in het algemeen en in het bijzonder m.b.t. de volgende thema's: beginselen van behoorlijk bestuur; bestuurlijke besluitvorming en procedure; bewijsrecht in het bestuursrecht; rechtsbescherming tegen de overheid; recht van de ruimtelijke ordening.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.