Onderzoeksgroep

De impact van managementbeslissingen op de performantie en leverbetrouwbaarheid van productiesystemen 01/10/2004 - 31/08/2005

Abstract

Dit project heeft tot doel nader te onderzoeken in welke mate managementbeslissingen m.b.t. de werkingsparameters van een productiesysteem een invloed uitoefenen op de performantie en leverbetrouwbaarheid van dit systeem. Meer bepaald zouden wij vier types managementsbeslissingen willen bestuderen: a) het bepalen van transferbatchgroottes in productielijnen bestaande uit een willekeurig aantal stadia; b) de toekenning van producttypes aan beschikbare verwerkingseenheden; c) het toekennen van prioriteiten bij het verwerken van productie-orders; d) de impact van een load-oriented materiaalbeheersingssysteem (POLCA).''

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Fundamentele wetmatigheden met betrekking tot de doorlooptijd bij productiegerichte netwerken 01/10/2000 - 30/09/2004

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject