Ondergrondse connecties: hoe schimmelnetwerken in bodems tropische regenwouden beinvloeden. 01/10/2016 - 30/09/2020

Abstract

Tropische regenwouden zijn de meeste diverse en productieve ecosystemen op Aarde. Deze ecosystemen zijn verantwoordelijk voor twee-derde van de wereldwijde biodiversiteit, en worden vaak aangeduid als "hyperdivers" wat betreft planten soortenrijkdom. In de meeste gevallen leidt een aselecte greep uit 300 planten individuen tot een aantal van meer dan 100 soorten. Ons begrip van de ecologische processen die verantwoordelijk zijn voor deze diversiteit zijn van groot belang om het effect van klimaatveranderingen, zoals droogte en veranderingen in voedingsstoffenbeschikbaarheid, op deze wouden te voorspellen. Mycorrhizaschimmels zijn een belangrijke geleider van koolstof naar de bodem, en beinvloeden competitie tussen bomen door een ondergrondse verbinding te vormen. Deze plant-schimmel interactie is een van de meest voorkomende symbioses op aarde en is in sterke mate verbonden met bodem voedingsstoflimitatie. Aangezien deze limitaties veranderen onder invloed van menselijk handelen, zou de interactie tussen bomen onderling daarmee kunnen veranderen. Bossen in Frans Guiana zijn uniek in dat ze relatief oorspronkelijk alsook intensief bestudeerd zijn in vergelijking met andere tropische regenwouden. In dit project zal een aantal methoden gebruikt worden om beter te begrijpen hoe droogte en nutrienten (fosfaat en stikstof) wortel-kolonizerende microben zoals mycorrhiza-schimmels, pathogenen en bacterien beinvloeden. Dit wordt gedaan door middel van een kleinschalige proef waar droogte en nutrienten factorieel gemanipuleerd worden, alsmede gedurende een grotere bemestingsproef. Daarnaast zal het effect van naburige zaailing individuen op microbiele gemeenschappen getest worden in zaailingen gemeenschappen die al meer dan 10 jaar gevolgd worden, wat ons in staat stelt een relatie te testen tussen zaailingeninteracties door middel van hun microbiele gemeenschappen. Er zal ook een experiment uitgevoerd worden waar door middel van experimentele manipulatie de mycorrhiza-verbinding tussen planten permanent verbroken wordt om te testen wat het effect hiervan is van volwassen planten op jonge planten en of dit verschilt tussen soorten. Samen zullen deze experimenten een grote vooruitgang betekenen in ons begrip van het belang van de mycorrhizasymbiose, en plant-bodem microbiele interacties in het algemeen, op zaailingensucces. Deze wetenschap zal ons in staat stellen een betere voorspelling the kunnen maken van de interactie tussen bodemvruchtbaarheid, plant-schimmel interacties, en hoe ze samen een effect kunnen hebben op plantendiversiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject