Iris Cornet

Iris Cornet

Contact

Campus Groenenborger
Tel.
+3232651704
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen, BEL
Het onderzoek naar industriële biotechnologie bij BioWAVE_IB is gericht op het gebruik van de bioraffinagebenadering (micro-organismen, enzymen en soms chemicaliën) voor de valorisatie van industriële reststromen voor de productie van zowel basisproducten als hoogwaardige chemicaliën, zoals bio-ethanol, dicarbonzuren met een lange keten, vetzuren met een zeer lange keten en microbiële olie. Eco-efficiënte processen worden ontworpen op basis van nieuwe en verbeterde voorbehandelingstechnologieën van de grondstof en optimaliseren van de procesomstandigheden met behulp van biochemische ingenieurstechnieken en modelleren. Er worden verschillende fermentatiestrategieën toegepast, zoals fermentatie in vaste toestand, fermentatie met hoge vaste-stofconcentraties, simultane versuikering en fermentatie en gesuspendeerde cultuur.