Iris Schrijver

Tenure track docent Vertaalwetenschap/Spaans

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap en Interculturele Studies (TricS)

Expertise

  • - Schrijfcompetentie als onderdeel van vertaalcompetentie - Cognitieve schrijf- en vertaalprocessen - Het verband tussen vertaalprocessen en vertaalproductkwaliteit

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.