Jacques Vanneste

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Economie

Expertise

  • Toegepaste micro- en macroeconomie voor training en advies in het economisch beleid, en dit voor zowel publieke als private organisaties.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.