Onderzoeksgroep

CAPTURE. 01/12/2019 - 30/11/2025

Abstract

Capture is een initiatief van UGent dat de expertise in Vlaanderen rond duurzame chemie wil bundelen, en meer bepaald rond de thema's (de zogenaamde pijplijnen) 'CO2 to product', 'water fit for use' en 'plastics to resource'. Door maximaal in te zetten op complementaire expertise, wil Capture een 'one stop shop' zijn voor fundamentele en toegepaste kennis binnen deze thema's. Deze complementariteit is niet volledig indien ze enkel binnen UGent gezocht wordt, en een jaar geleden werden de eerste contacten gelegd met UAntwerpen en VITO om toe te treden tot Capture. Onderzoekers van de drie instellingen kunnen op individuele basis toetreden tot Capture, en zullen ondersteund worden door pijplijnmanagers, die Europese en Vlaamse projecten zullen scouten, vorm geven en indienen, en die waar nodig de contacten met de industrie voor bilaterale of gesubsidieerde projecten zullen verzorgen. Verder zal er binnen Capture ook een Operational Manager worden aangesteld die de dagelijkse leiding op zich zal nemen. Er toonden zich reeds 12 UAntwerpen ZAP'ers geïnteresseerd om toe te treden tot Capture. Om de werking van Capture te ondersteunen wordt aan de bedrijven die lid worden van het bedrijvenplatform een ledenbijdrage gevraagd. Ook aan elk van de kennisinstellingen wordt een bijdrage gevraagd: een in kind bijdrage van een halftijdse pijplijnmanager. De samenwerkingsovereenkomst loopt in eerste instantie over een periode van drie jaar, de gevraagde inspanningen van de partners gelden dus ook minstens voor deze drie jaar. De halftijdse aanstelling van een pijplijnmanager is reeds opgenomen in de IOF begroting voor het komende jaar.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject