Onderzoek

Onderzoeksgroep

Grammar and Pragmatics

Expertise

  • Diachronie van het Nederlands en andere Germaanse talen, met hoofdklemtoon op betekenisontwikkeling in het domein van modale uitdrukkingen. Semantische analyse van modaliteit en gerelateerde categorieën.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.