Jan T'Sas

Gastprofessor

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Didactica

Expertise

  • - Mondelinge taalvaardigheid van leerlingen: experimenteel onderzoek naar de leereffecten van exploratief spreken tijdens co√∂peratieve activiteiten, zoals groepswerk. - Taalbeschouwing vanuit taalvaardigheid: ontwikkeling van tools waarmee leerlingen hun taalvaardigheid inzetten om inzichten te verwerven over ons taalsysteem - Mediawijsheid: ontwikkeling van een tool om de mediawijsheid op het niveau van leerlingen, leraren en lerarenopleiders in kaart te brengen - Leesbevordering: kwalitatief onderzoek naar leesbevordering in de Vlaamse lerarenopleidingen + ontwikkeling van tools om leesmotivatie te koppelen aan het gebruik van e-media