Onderzoeksgroep

Expertise

Jana Deforche is doctor in de sociale wetenschapper met expertise in meerlagige bestuurscontexten, federale systemen, Europese politiek en bestuurskundige vraagstukken. Naast academisch onderzoek en onderwijservaring (2006_2013) was ze als coördinator innovatie bij stad Antwerpen (2014-2020) betrokken in tientallen (Europese) innovatieprojecten in quadrupli helix context. Sinds 2021 is domeinvalorisatiemanager grootstedelijkheid bij UAntwerpen en executive director van Design Sciences Hub. Onderzoeksinteresses: energie, milieu, klimaat, participatievraagstukken, (sociale) innovatie, grootstedelijkheid, living labs, ontwerpwetenschappen

Grootstedelijkheid Slimme Steden Mobiliteit & Logistiek (DSH) 01/12/2020 - 31/12/2026

Abstract

Antwerpen is de economische sterkhouder van Vlaanderen, dankzij haar wereldhaven, de tweede grootste chemie cluster, een sterke creatieve sector maar vooral een gezamenlijke ambitie om door middel van innovatie de regio te laten groeien. De rol van de universiteit is verbreed naar 'driver', drijvende kracht, voor innovatie: ze wordt een innovatieve regionale kracht in de kennisintensieve ecosystemen. Enerzijds door het afleveren van goed opgeleide mensen; anderzijds door in te speelnop de specifieke noden van het innovatie-ecosysteem waarin de universiteit is ingebed. Uitgaande van de eigen sterktes van de Universiteit Antwerpen gecombineerd met de eigenheden van het Antwerpse ecosysteem zet de universiteit in op drie valorisatiedomeinen. om de valorisatieprocessen binnen deze verschillende domeinen te ondersteunen en te versterken wordt binnen elk van deze domeinen een pre-incubatiestructuur opgezet. Dit is een open innovatie hub waar fysiek de verschillende actoren van het desbetreffende innovatie ecosysteem elkaar kunnen vinden om samen aan innovatieprojecten te werken en trainingsprogramma's te volgen. Een van deze opgezette valorisatie domeinen is Grootstedelijkheid, smart city, mobiliteit en logistiek. In dit domein wordt vanuit The Beacon samengewerkt aan IoT en AI-projecten met toepassingen in smart city, smart industrie, slimme haven en logistiek, slimme mobiliteit en slimme gebrouwen. The Beacon is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen de stad, de haven, de universiteit, IMEC, Lantis en Agoria.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject