In 2050 zal de globale vraag naar voedzaam eiwit met ongeveer 50% stijgen. Momenteel overschrijdt de traditionele meststof-voeder-voedsel keten echter reeds de ecologische draagkracht. Wereldwijd gaan onderzoekers dan ook de zoektocht naar nieuwe en duurzame bronnen van eiwitrijk voedsel aan om dit nijpende probleem op te lossen. De productie van 'Single Cell Protein' (SCP) of microbieel eiwit sluit naadloos aan op deze maatschappelijke behoeftes, omdat microbiële technologie waarschijnlijk de meest hulpbronnenefficiënte wijze is om voedzaam eiwit te produceren.


Purper bacteriën zijn vanuit nutritioneel oogpunt één van de meest aantrekkelijke types SCP, en zijn bovendien metabolisch gezien de meest veelzijdige organismen op aarde. Daarenboven is de stuurbaarheid van autotroof gekweekte purper bacteriën op biotechnologisch vlak volkomen onbekend. Onze hypothese is dat elk type van metabolisme uiting kan geven aan verschillende nutritionele eigenschappen zoals het profiel aan essentiële aminozuren, de gastro-intestinale verteerbaarheid en het gehalte aan nucleïnezuren. Parameters zouden dus zo gekozen kunnen worden om een eindproduct (eiwit) te bekomen dat perfect is afgestemd op de noden van bepaalde organismen (mens, kip, varken, ...).