Onderzoeksgroep

Expertise

Drukmetingen naar het gevoel in de lagere urinewegen bij de mens m.i.v. evaluatie van de werking van geneesmiddelen en electrische stimulatie.

Onderzoek naar blaasgevoel. 01/11/2013 - 31/10/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar blaasgevoel. 22/08/2013 - 31/08/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wisselwerking lagere urinewegen en colo rectum. 15/11/2012 - 14/11/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de veranderingen veroorzaakt door de introductie van mesmermale stamcellen van beenmerg-gedifferentieerde gladde spiercellen in het diermodel van diabetes cystofathie. 01/01/2011 - 30/06/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Effect van toediening van mesenchymale stamcellen op de afferente zenuw activiteit in het dwarslaesie model van neurogenetische blaas disfunction. 01/08/2010 - 30/09/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UZA. UA levert aan UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Afferent innervation and sensory function of the lower urinary tract to be determined. 01/04/2010 - 31/03/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimalisering van de zindelijkheidstraining bij gezonde jonge kinderen. 15/10/2009 - 31/12/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Functionele en structurele veranderingen in de lagere urinewegen veroorzaakt door gebrek aan oestrogeen. 01/05/2008 - 30/04/2010

Abstract

Dit project onderzoekt of oestrogeen tekort aanleiding geeft tot veranderingen van sensorische prikkels uit de blaas bij de rat en of oestrogeen toediening dit kan tegengaan.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van niet-invasieve onderzoeken van de functie van de lagere urinewegen. 01/02/2007 - 31/07/2009

Abstract

De waarde van niet-invasieve onderzoeksmethoden van de functie van de lagere urinewegen is onvoldoende gekend, alhoewel het logisch lijkt dat ze de meest toegepaste techniek zouden zijn. Ze reflecteren het dagdagelijks patroon van de functie. Het doel van dit onderzoek is de relatie te onderzoeken tussen de niet-invasieve onderzoeksmethodes en de invasieve onderzoeksmethodes bij patiënten met een functiestoornis in de lagere urinewegen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Elektrische stroomvormen voor diagnose en behandeling van lagere urinewegen. 01/10/2006 - 30/09/2010

Abstract

Elektrische stroom toediening wordt gebruikt voor diagnose in de lagere urinewegen en voor behandeling van verschillende urologische gezondheidsproblemen. Vooral onderbroken gelijkstroom wordt toegepast met slechts gedeeltelijk succes. Wij onderzoeken de optimalisatie door het gebruik van andere stroomvormen die meer specifiek en fysiologisch zijn zowel voor elektrodiagnose als voor elektrotherapie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar waarde van bekkenbodemkine bij de onderscheiden deelgebieden in het kleine bekken bij de mens: evaluatie van orgaan overstijgende behandelingen. 01/01/2006 - 31/12/2007

Abstract

Twee vaststellingen liggen aan de basis van dit onderzoek: Enerzijds wordt het steeds duidelijker dat kleine bekkenproblematiek systeemoverschrijdend dient bekeken te worden, anderzijds blijkt de plaats van kinesitherapie primordiaal in de behandeling van deze afwijkingen. Wij onderzoeken de interacties van kinesitherapie van onderscheiden stelsels onderling en ook de gezamenlijke effecten op de gehele regio.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Invloed van lokaal en parentaal toegediende farmaca op afferente potentialen van de dorsale wortel L6-S1 bij wistar ratten. 01/10/1996 - 30/09/1998

Abstract

De uroloog ziet zich vaak geconfronteerd met patiënten met gevoelsstoornissen thv de lagere urinewegen. Dit kan zowel mictie- als incontinentieproblemen geven, en pijn veroorzaken. De afferente zenuwen spelen een belangrijke rol in de controle van de motoriek van de lagere urinewegen. Verschillende farmaca werken in op deze afferente zenuwuiteinden, maar noch in de klinische praktijk, noch in de literatuur vindt men eensluidende resultaten. In ons laboratorium onderzoeken wij in een proefdier-opzet (rat) door middel van actiepontentiaal-analyse de invloed van deze farmaca op de afferenten van de blaas.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Levator ani musculatuur : invloed van elektrische stimulatie. Bepalen van parameters en beste stroomvorm. 01/11/1995 - 31/10/1996

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Onderzoekingen van het afferent zenuwstelsel van de lagere urinewegen. 30/09/1994 - 30/09/1996

   Abstract

   Aan de hand van potentiaalmetingen in de gevoelszenuwen van de lagere urinewegen bij de rat, zullen wij de verschillende modaliteiten van gevoel, de mogelijke beïnvloeding door omgevingsomstandigheden en medicatie beoordelen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject