Strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: pleidooi voor een doordachte depenalisering

Bron
Nieuw juridisch weekblad - ISSN 1378-8914-436 (2021) p. 139

De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: een pleidooi voor een doordachte depenalisering

Bron
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219-596 (2021) p. 181-183

Bijgevoegd vindt u een back-up van de digitale boekhouding: over de ‘controle ter plaatse vanop afstand’

Bron
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219-601 (2021) p. 395-398

De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen : een pleidooi voor een doordachte depenalisering

Bron
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, 2020,847 p.

In bepaalde omstandigheden is btw-aftrek mogelijk buiten de nationale vervaltermijn: Hof van Justitie komt afnemer te goeder trouw te hulp (noot onder HvJ 12 april 2018)

Bron
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219-558 (2019) p. 281-287