Onderzoeksgroep

Expertise

Jennifer Thewissen is gespecialiseerd in onderzoek omtrent leerderscorpora en taalverwerving. Zo onderzoekt actief het concept van nauwkeurigheid en de ontwikkeling daarvan tussen verschillende niveaus. Door gebruik te maken van corpus data, afkomstig van verschillende moedertaal groepen op verschillende bekwaamheidsniveaus (B1 tot C2), heeft ze aangetoond dat de fouten van taalstudenten niet de facto dalen als bekwaamheid groeit, maar dat verschillende types fouten zich anders ontwikkelen door de verschillende bekwaamheidsniveaus heen. Dit onderzoek heeft concrete implicaties voor de domeinen van het aanleren en testen van talen, aangezien de empirische bevindingen over de nauwkeurigheidsprofielen op verschillende niveaus passen binnen de huidige Common European Framework toelichtingen omtrent taalvaardigheid, die relatief vaag zijn. Om verder inzicht in te vergaren in de ontwikkeling van taalstudenten, onderzoekt Jennifer Thewissen op dit moment de ontwikkeling van syntactische en lexicale complexiteit tussen de verschillende bekwaameheidsniveaus heen om (1) te determineren of deze concepten tot manifestatie komen in het schrijven tussen de niveaus, en (2) te analyseren hoe deze interageren met het concept van nauwkeurigheid.