Onderzoeksgroep

Expertise

Moleculaire beeldvorming met behulp van positronemissietomografie en single photon emissietomografie. Met deze technieken kunnen we moleculaire en functionele processen bij mensen en proefdieren in beeld brengen door het gebruik van radioactieve tracers die in het lichaam worden geïnjecteerd en die specifieke target moleculen en processen in vivo visualiseren. De techniek wordt gebruikt in preklinisch en klinisch onderzoek en in de kliniek (nucleaire geneeskunde). Ik ben vooral geïnteresseerd in de methodologische aspecten van de techniek om de meest optimale beeldvormingsresultaten te garanderen. Dit omvat studieontwerp, beeldreconstructie, bewegingscorrectie, beeldvorming van wakkere dieren, tracer- en therapie-evaluatie, farmacokinetische modellering, maar ook translationele aspecten die zorgen voor een kruisbestuiving tussen preklinisch en klinisch onderzoek. Momenteel pas ik deze technieken toe voor de neurowetenschappen en pathologieën zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Huntington schizofrenie.

Biomerker- en therapieontwikkeling door moleculaire beeldvorming van kleine proefdieren. 01/06/2022 - 31/05/2026

Abstract

De afgelopen decennia werden verschillende traditionele medische beeldvormingstechnieken ontwikkeld voor routinegebruik. Deze beeldvormingsmodaliteiten, zoals computertomografie (CT), magnetische resonantie beeldvorming (MRI), echografie en nucleaire beeldvorming (PET/SPECT) zijn breed toepasbaar voor de beeldvorming, diagnose en behandeling van zowel patiënten als kleine proefdieren. Een uniek kenmerk van moleculaire beeldvorming is het gebruik van moleculaire beeldvormingsmiddelen (endogene moleculen of exogene speurstoffen) om bepaalde doelwitten of reactiepaden in beeld te brengen en biologische processen in vivo te visualiseren, karakteriseren en kwantificeren. Hoge resolutie beeldvormingssystemen voor kleine proefdieren, zoals microPET/CT scanners, zijn belangrijke hulpmiddelen geworden in preklinisch onderzoek. Een substantieel voordeel van deze techniek is het niet- invasieve karakter van deze beeldvormingsexperimenten, waardoor longitudinale studies mogelijk zijn, elk proefdier als zijn eigen controle fungeert, en het aantal proefdieren kan gereduceerd worden. Deze benadering met geminiaturiseerde klinische scanners maakt zo de brug naar de ziekenhuispraktijk, wat uiteindelijk resulteert in verbeterde patiëntenzorg of -behandeling. Met deze aanvraag beogen wij onze bestaande microPET/CT-scanners uit 2011 na tien jaar dienst te vervangen door een digitaal up-to-date systeem, ter verderzetting van onze preklinische moleculaire beeldvormingsstudies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

MICA-BIL. 01/01/2022 - 31/12/2026

Abstract

De beoogde kernfaciliteit bundelt de belangrijkste preklinische beeldvormingsexpertise en ‐faciliteiten binnen UA gesitueerd in een hiervoor speciaal ontworpen gebouw (Uc) op CDE. Deze bundeling levert meteen ook het meest performante preklinische beeldvorming instrumentenpark van alle Belgische universiteiten. Concreet bestaat dit preklinische beeldvormingsinstrumentenpark uit 4 hoog‐veld MRI systemen met specifieke RF‐spoelen, 2 microPET/CT systemen, 1 microSPECT/PET/CT. Deze apparatuur laat toe om virtuele sneden te maken doorheen een levend proefdier (dat al dan niet model staat voor een bepaalde pathologie) en op deze manier allerlei anatomische, morfologische, fysiologische en moleculaire processen kwantitatief op te volgen in de tijd in hetzelfde dier. Deze technieken spelen een cruciale rol in fundamenteel en toegepast biomedisch en farmaceutisch onderzoek en omdat dezelfde technieken gebruikt worden in de mens/patiënt (translationeel) zijn ze onontbeerlijk voor klinische diagnostiek en het onderzoek naar vroege biomerkers van ziekten en opvolging van therapieën. Naast de in‐vivo multi‐modale beeldvormingsystemen is er tevens toegang/gebruik mogelijk van een in‐vivo Bioluminescentie/Fluorescentie camera, proefdier‐monitoring (pulsoxygenatie, temperatuur, ademhaling, ECG en EEG), microsurgery en een proefdier animalarium (150 proefdieren, individueel gehuisvest) onder stralingsbeveiliging.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IMARK: Netwerk voor beeldgebaseerde biomerkerontdekking en -evaluatie 01/01/2021 - 31/12/2026

Abstract

Teneinde de grenzen van de gepersonaliseerde geneeskunde te verleggen, maakt IMARK maximaal gebruik van de stevige aan de Universiteit Antwerpen verankerde expertise op het gebied van biomedische beeldvorming. Door moleculaire en structurele patronen in ruimte en tijd in kaart te brengen, wil IMARK sneller nieuwe biomerkers identificeren en ontwikkelen. Daartoe hebben zich in het consortium een aantal onderzoeksgroepen verenigd met complementaire kennis en apparatuur die alle aspecten van op beeldvorming gebaseerd fundamenteel onderzoek, preklinische validering en klinische evaluatie bestrijken. IMARK beschikt over moderne infrastructuur voor elektronen- en lichtmicroscopie, massaspectrometrie beeldvorming, MRI, CT, PET en SPECT. Daarnaast ontwikkelen de IMARK-partners correlatieve beeldvormende methoden ter dataverrijking en werken ze aan op maat gemaakte beeldanalyse-protocollen/oplossingen waarmee krachtige, kwalitatieve uitlezingen verkregen worden. Dankzij deze unieke bundeling van technologie en expertise is IMARK de ideale, bevoorrechte partner voor samenwerking tussen de particuliere en publieke sector en beschikt het over een strategisch voordeel om zijn reeds substantiële IP-portfolio nog verder uit te breiden. De belangrijkste toepassingsgebieden van het consortium zijn neurowetenschappen en oncologie. Vermits de IMARK-partners samenwerken of geaffilieerd zijn met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel, is er rechtstreeks toegang tot patiëntengegevens/-stalen en zijn er volop mogelijkheden voor translationeel onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Longitudinale moleculaire beeldvorming van synaptische integriteit bij de ziekte van Huntington. 01/01/2017 - 31/12/2024

Abstract

De ziekte van Huntington (HD) is een dominant erfelijke aandoening gekenmerkt door progressieve neurodegeneratie van het striatum, dat ook andere gebieden treft zoals de hersenschors. Patiënten vertonen progressief motorische, cognitieve en psychiatrische stoornissen. De symptomen beginnen gewoonlijk op middelbare leeftijd. De mutatie die verantwoordelijk is voor deze fatale ziekte is een abnormaal aantal en onstabiele CAG herhalingen in de coderende regio van het huntingtine-gen. De pathogene mechanismen waarbij het mutant huntingtine-eiwit neuronale disfunctie en celdood veroorzaakt, zijn nog niet volledig begrepen (Menalled, 2005). Er werd aangetoond dat één van de pathofysiologische kenmerken onderliggend aan het mechanisme van HD-gerelateerde onderdrukking van inhibitie de tonische activiteit van de metabotrope glutamaat receptor type 5 (mGluR5) is (Dvorzhak, Semtner, Faber, & Grantyn, 2013). Inhibitie van glutamaterge neurotransmissie via specifieke interactie met mGluRs kan interessant zijn voor zowel inhibitie van de ziekteprogressie als voor vroege symptomatische behandeling (Scheifer et al., 2004). Om de rol van glutamaterge pathways verder te onderzoeken door middel van PET-beeldvorming bij kleine proefdieren, heeft deze studie als doel verschillende Pet imaging agents te gebruiken als tracers in een knock-in muismodel van de ziekte van Huntington.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Preklinische PET beeldvorming van allelselectieve mHTT-verlaging als kandidaatbehandeling voor de ziekte van Huntington. 01/10/2020 - 30/09/2023

Abstract

De ziekte van Huntington (ZvH) is een progressieve autosomaal dominante neurodegeneratieve aandoening veroorzaakt door een mutatie in het huntingtine-gen (HTT), dat codeert voor mutant huntingtine (mHTT). Omdat het verlagen van het niveau van toxische mHTT mogelijks het ziekteprogressie kan stoppen, is een kandidaatbehandeling voor de ZvH het gebruik van zinkvingereiwit transcriptierepressoren (ZFP-TR). Deze behandeling zal selectief de expressie van het gemuteerde HTT-gen onderdrukken. Een enorme beperking bij de evaluatie van nieuwe therapieën was echter het ontbreken van objectieve niet-invasieve merkers om hun werkzaamheid te beoordelen. Daarom hebben we onlangs het eerste radioligand geïmplementeerd en gevalideerd om in vivo mHTTniveaus in beeld te brengen met positronemissietomografie (PET). Het doel van dit project is nu om de ZFP-TR gebasseerde behandeling en de timing ervan te beoordelen met behulp van verschillende beeldvormings biomerkers. Dit werk zal zo het allereerste in vivo bewijs van werkzaamheid van een mHTTverlagende ZvH-therapie leveren aan de hand van fenotypisch herstel van verschillende moleculaire mechanismen in knock-in muismodellen van de ZvH. De multimodale benadering, met in vivo PET-beeldvorming, magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) en post-mortemtechnieken, zal een platform vormen om de effectiviteit van de ZFP-TR therapeutische interventie te beoordelen en zo een belangrijke bijdrage leveren voor uiteindelijke klinische vertaling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Op afstand bestuurd geminiaturiseerd radiotracer-injectieapparaat voor dynamische PET-beeldvorming in vrijlopende proefdieren. 01/04/2019 - 30/03/2020

Abstract

In dit project zal een geminiaturiseerd injectieapparaat ontwikkeld worden. Het injectieapparaat zal gedragen kunnen worden door een rat en zal vanop afstand bediend kunnen worden om een intraveneuze bolusinjectie (0.5 ml/min) uit te voeren in de rat via een cathether in de vena jugularis. Dit injectieapparaat zal gebruikt worden voor de injectie van een radiotracer terwijl het dier zich in de scanner bevindt tijdens de dynamische hersenbeeldvorming van wakkere, vrijlopende dieren. De toegang tot de scanner is beperkt door de kleine opening waardoor de injectie via een miniatuur injectieapparaat dat kan gedragen worden door de rat moet geleverd worden. Het doel van het project is om ons eerder ontwikkelde methodologie van hersenbeeldvorming in vrijlopende dieren te kunnen uitbreiden naar dynamische scans waarbij het dier geïnjecteerd wordt terwijl het zich in de scanner bevindt. Voorheen, werd onze beeldvorming in wakkere dieren enkel uitgevoerd nadat de dieren werden geïnjecteerd buiten de scanner. Echter, zijn deze post-injectie scans minder bruikbaar voor kwantitatief biomedisch onderzoek in de neurowetenschappen. Door het ontwikkelen van het geautomatiseerde injectieapparaat zullen we in staat zijn de meer relevanter dynamische PET scans uit te voeren in vrijlopende proefdieren. Op deze manier, kunnen we vrijlopende dieren scannen en vermijden we de invloed van anesthesie (zoals gebruikt in PET beeldvorming van proefdieren) op de hersenen en dus op de meetresultaten. De bruikbaarheid van het injectieapparaat zal aangetoond worden in een dynamische PET test-retest studie in rat waarbij dopamine receptoren in beeld zullen gebracht worden met behulp van [11C]raclopride, een D2 receptor antagonist.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

In beeld brengen van synaptische plasticiteit bij waaktherapie als middel tegen depressie (SleepLess). 01/05/2018 - 30/04/2021

Abstract

Waaktherapie kan een positief effect hebben bij patiënten met een depressie. De redenen waarom deze therapie klinische effectief is zijn echter niet gekend en er is eigenlijk slechts weinig gekend over de onderliggende mechanismes. Onze hypothese is dat het verlengd wakker blijven geassocieerd is met een versterking van de synapsen en dat synaptische dysregulatie de langetermijnpotentiatie bij depressieve patiënten beïnvloed. Het doel van dit project om de synaptische basis van het antidepressieve effect van waaktherapie te onderzoeken. Hiertoe zullen we gebruik maken van positronemissietomografie om het synaptische vesikel proteine 2A (SV2A) in beeld te brengen als een maat voor synaptische densiteit zowel in patienten en gezonde vrijwilligers als in een diermodellen van depressie. Omdat anesthesie en slaap beiden de biologische validiteit van deze studie naar waaktherapie ondermijnen zal een kwantitatieve PET beeldvormingsmethode voor wakkere (niet geanestheseerde) dieren ontwikkeld worden. We zijn overtuigd dat het in beeld brengen van synaptische densiteit met PET een mogelijke predictor kan worden van het succes van waaktherapie en aldus kan gebruikt worden voor de stratificatie van verschillende behandelingsvormen voor depressie. Het identificeren en begrijpen van de onderliggende mechanismen van waaktherapie is noodzakelijk om efficiënte behandelingsschema's te ontwikkelen. In dit project zullen we een model testen dat gebruikt kan worden om behandelingsschema's op punt te stellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Expressie van het translocator proteïne in diermodellen voor temporale kwabepilepsie epilepsie en ziekte van Huntington. 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Epilepsie is een chronisch neurologische aandoening die ongeveer 65 miljoen mensen wereldwijd treft en een enorme impact heeft op de levenskwaliteit van de patiënt en zijn familie. Temporale kwabepilepsie wat geassocieerd is met psychiatrische comorbiditeiten zoals angst en depressie, is de meest ernstige en meest voorkomende vorm van verworven partiële epilepsie. Het huidig onderzoeksvoorstel zal een nieuwe hypothese bestuderen waarbij herseninflammatie en de ontwikkeling van epilepsie (epileptogenesis) gekoppeld worden. Onze hypothese wordt ondersteund door volgende observaties: i) het translocator eiwit (TSPO) dat gekend is als biomerker voor herseninflammatie, wordt tot overexpressie gebracht in epilepsie en ii) onze preliminaire data suggereert een verband tussen TSPO overexpressie en spontane aanvallen. Het verder ontrafelen van deze relatie zal ons in staat stellen te evalueren of TSPO een biomerker kan zijn voor maladaptieve neuroplasticiteit tijdens epileptogenese. Ten eerste zal door middel van translationele technieken het patroon van TSPO expressie tijdens epileptogenese in vivo onderzocht worden in het kaïnaat-geïnduceerde-status epilepticus (KASE) model. Ten tweede zal de rol van TSPO in epileptogenese onderzocht door gebruik van een TSPO knockout muis. Daarnaast zullen ook farmacologische stoffen gebruikt worden om te interfereren met herseninflammatie en TSPO. Op deze manier wordt het mogelijk om een causale relatie te onderzoeken tussen epileptogenese en TSPO. Dit innovatief project zal in eerste instantie TSPO PET als een biomerker voor epileptogenese evalueren. Dit kan leiden tot een vroege merker voor de identificatie van patiënten met een verhoogd risico voor verworven epilepsie na een hersenletsel. Vervolgens zal het ons begrip over de ambigue complexiteiten gerelateerd aan herseninflammatie en zijn effect op de exciteerbaarheid van de hersenen verhogen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Niet invasieve bewegingsschatting en bewegingsadaptieve resolutie modelering voor positron emissie tomografie van de hersenen van wakkere ratten. 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Beeldvorming van kleine proefdieren zoals ratten met positron emissie tomografie (PET) is een onmisbaar instrument in fundamenteel onderzoek, geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling. Anders dan bij een PET scan met patiënten in de kliniek moeten dieren geïmmobiliseerd worden tijdens de scan door middel van het toedienen van verdoving. Bij PET scans in het kader van een neurowetenschappelijk experiment stelt zich hierdoor echter een probleem. Inderdaad, de anesthetica zullen het PET signaal in de hersenen beïnvloeden en het resultaat van dit soort PET studies zal dus minder betrouwbaar zijn. Daarom ontwikkelen we technieken om het scannen van vrij bewegende wakkere dieren mogelijk te maken. Hiervoor zullen we de beweging van de kop van de rat tijdens de PET-scan meten zodat we nadien een PET-beeld kunnen vormen net alsof de rat niet bewogen heeft. Met het oog op de praktische bruikbaarheid zullen we niet-invasieve of minimaal invasieve technieken gebruiken om deze beweging te meten. In vergelijking met de huidige invasieve methodes die een groot dambordpatroon merker vastmaken aan de kop van de rat hebben niet-invasieve methodes vele voordelen. Met name zal een niet-invasieve methode minder stress bij de rat veroorzaken, minder gevoelig zijn voor fouten als gevolg van beweging van de huid over de kop, beter geschikt zijn voor gebruik in scanners met een kleine scanbuis diameter. Met andere woorden ons onderzoek is er voornamelijk op gericht om de praktische uitvoerbaarheid en relevantie van hersenscans in wakkere ratten te verbeteren. Ten tweede zullen we een methode ontwikkelen om resolutie verlies op een bewegingsadaptieve manier te herstellen. Hierdoor zullen we de beeldkwaliteit van de wakkere scan verder verbeteren en zal de resolutie die kan worden verkregen vergelijkbaar zijn met de resolutie van een scan zonder beweging. Ten slotte zullen we onze methode uitbreiden naar het gelijktijdig meten van de hoofdbeweging van twee ratten. Dit zal ons voor de eerste keer toe laten om de invloed van interactie tussen de dieren op verschillende moleculaire processen in de hersenen direct in beeld te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Niet invasieve bewegingsschatting voor positron emissie tomografie van de hersenen van wakkere ratten met in vivo valuatie. 01/01/2017 - 31/12/2019

Abstract

Beeldvorming van kleine proefdieren zoals ratten met positron emissie tomografie (PET) is een onmisbaar instrument in fundamenteel onderzoek, geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling. Anders dan bij een PET scan met patiënten in de kliniek moeten dieren geïmmobiliseerd worden tijdens de scan door middel van het toedienen van verdoving. Bij PET scans in het kader van een neurowetenschappelijk experiment stelt zich hierdoor echter een probleem. Inderdaad, de anesthetica zullen het PET signaal in de hersenen beïnvloeden en het resultaat van dit soort PET studies zal dus minder betrouwbaar zijn. Daarom ontwikkelen we technieken om het scannen van vrij bewegende wakkere dieren mogelijk te maken. Hiervoor zullen we de beweging van de kop van de rat tijdens de PET-scan meten zodat we nadien een PET-beeld kunnen vormen net alsof de rat niet bewogen heeft. Met het oog op de praktische bruikbaarheid zullen we niet-invasieve of minimaal invasieve technieken gebruiken om deze beweging te meten. In vergelijking met de huidige invasieve methodes die een groot dambordpatroon merker vastmaken aan de kop van de rat hebben niet-invasieve methodes vele voordelen. Met name zal een niet-invasieve methode minder stress bij de rat veroorzaken, minder gevoelig zijn voor fouten als gevolg van beweging van de huid over de kop, beter geschikt zijn voor gebruik in scanners met een kleine scanbuis diameter. Met andere woorden ons onderzoek is er voornamelijk op gericht om de praktische uitvoerbaarheid en relevantie van hersenscans in wakkere ratten te verbeteren. In dit project zullen we een volledige proefdieren studie om de hersenresponsie op amfetamine in beeld te brengen uitvoeren met onze methode en zullen we de impact van de wakkere proefdieren scan methodologie aantonen door deze te vergelijken met de scan waarbij de dieren verdoofd werden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

PET beeldvorming van vrij lopende ratten met een hoge resolutie humane scanner voor simultane beeldvorming en gedrag studies. 01/04/2016 - 31/03/2017

Abstract

In deze haalbaarheidsstudie wordt nagegaan of het mogelijk is om met de "high resolution research tomograph" (HRRT) de hersenen van vrij lopende ratten in beeld te brengen. De HRRT, een hoge resolutie scanner speciaal ontwikkeld voor hersenbeeldvorming in de mens, is een uitermate geschikte scanner om vrij lopende ratten te scannen met een hoge resolutie (2.5 mm) en een grote field-of-view (FOV). Deze studie zal voor het eerst de deur openen naar simultane PET beeldvorming en gedrag studies met ratten. We zullen gebruik maken van onze bestaande technologie die ontwikkeld werd voor het in beeld brengen van wakkere proefdieren met behulp van speciale small animal PET scanners met een veel kleinere FOV. Waar nodig zal deze technologie aangepast worden om deze ook geschikt te maken voor gebruik in scanners met een grote FOV waarbij de dieren veel meer bewegingsruimte hebben.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Expressie van het translocator proteïne in een diermodellen voor temporale kwabepilepsie epilepsie. 01/10/2015 - 30/09/2017

  Abstract

  Epilepsie is een chronisch neurologische aandoening die ongeveer 65 miljoen mensen wereldwijd treft en een enorme impact heeft op de levenskwaliteit van de patiënt en zijn familie. Temporale kwabepilepsie wat geassocieerd is met psychiatrische comorbiditeiten zoals angst en depressie, is de meest ernstige en meest voorkomende vorm van verworven partiële epilepsie. Het huidig onderzoeksvoorstel zal een nieuwe hypothese bestuderen waarbij herseninflammatie en de ontwikkeling van epilepsie (epileptogenesis) gekoppeld worden. Onze hypothese wordt ondersteund door volgende observaties: i) het translocator eiwit (TSPO) dat gekend is als biomerker voor herseninflammatie, wordt tot overexpressie gebracht in epilepsie en ii) onze preliminaire data suggereert een verband tussen TSPO overexpressie en spontane aanvallen. Het verder ontrafelen van deze relatie zal ons in staat stellen te evalueren of TSPO een biomerker kan zijn voor maladaptieve neuroplasticiteit tijdens epileptogenese. Ten eerste zal door middel van translationele technieken het patroon van TSPO expressie tijdens epileptogenese in vivo onderzocht worden in het kaïnaat-geïnduceerde-status epilepticus (KASE) model. Ten tweede zal de rol van TSPO in epileptogenese onderzocht door gebruik van een TSPO knockout muis. Daarnaast zullen ook farmacologische stoffen gebruikt worden om te interfereren met herseninflammatie en TSPO. Op deze manier wordt het mogelijk om een causale relatie te onderzoeken tussen epileptogenese en TSPO. Dit innovatief project zal in eerste instantie TSPO PET als een biomerker voor epileptogenese evalueren. Dit kan leiden tot een vroege merker voor de identificatie van patiënten met een verhoogd risico voor verworven epilepsie na een hersenletsel. Vervolgens zal het ons begrip over de ambigue complexiteiten gerelateerd aan herseninflammatie en zijn effect op de exciteerbaarheid van de hersenen verhogen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ontwikkeling en validatie van een prototype voor brein positron emissie tomografie (PET) beeldvorming van vrij bewegende wakkere proefdieren. 01/10/2015 - 30/09/2016

  Abstract

  Bij moleculaire beeldvorming van kleine proefdieren zal men typisch het te onderzoeken dier immobiliseren. Om stress te vermijden worden de dieren verdoofd. Helaas heeft de gebruikte anesthesie een grote impact op de fysiologie van het brein. Dit project heeft tot doel om een prototype te ontwikkelen voor het scannen van vrij bewegende wakkere dieren met positron emissie tomografie (PET) om zo de klinische praktijk, waar patiënten niet verdoofd worden tijdens de scan, beter na te bootsen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Gestandaardiseerde SUV kwantificatiemethoden in 18F-FDG microPET beelvorming van hersenen in ratten 01/02/2014 - 31/12/2014

   Abstract

   Een vereenvoudigde maat voor FDG-opname in preklinische PET hersenbeeldvorming dat correleert met glucose metabolisme onafhankelijk van lichaamsgewicht wordt onderzocht. Deze maat vormt een alternatief voor de bekende 'standardized uptake value' (SUV) die wel een correlatie toont met lichaamsgewicht. De maat maakt geen gebruik van dynamische beeldvorming of van overvloedige bloedafname en is daardoor geschikt voor longitudinale beeldvorming.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Functionele beeldvorming en analyse van tumoren (FIAT). 01/01/2014 - 31/12/2015

    Abstract

    Het FIAT consortium zal concrete verbeteringen aanbrengen in kwantitatieve functionele beeldvorming en -verwerking van tumoren, die in klinische en preklinische applicatiepakketten, klinische softwaremodules, beeldanalyse-diensten en uiteindelijk ook in routine klinische procedures zullen worden opgenomen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Ontwikkelen van Analyse Methoden voor de Simultane Opname van Twee PET Tracers met in vivo Validatie en Toepassingen voor Oncologie en Neurologie. 01/01/2013 - 31/12/2015

     Abstract

     Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject