Onderzoeksgroep

Expertise

-Ik ben kinesitherapeut en littekenexpert met een passie voor zorgtechnologie. Momenteel doe ik een postdoc aan de UA en werk ik als onderzoeksmedewerker te Oscare. Ik voel me enorm betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor (litteken) patiënten. Dit doen we door het digitaliseren van zorgpaden van patiënten met als toetssteen het ICF kader gecreëerd door het WHO. Hierdoor dragen we bij aan een verhoogde betrokkenheid van onze patiënt en een betere kwaliteit van leven en zorg. Ik wil mij graag inzetten voor de verdere professionalisering van de zorgsector en de kwaliteit van het academische onderzoek en onderwijs hieromtrent. Met inclusief: -Onderzoek naar vergelijkende effectiviteit binnen de kinesitherapeutische behandeling van littekens -Objectieve en subjectieve metingen van littekens en specifiek hypertrofische littekens -validatie en betrouwbaarheidsonderzoek voor litteken instrumenten -ICF onderwijs en classificatie van verschillende meetinstrumenten en vragenlijsten -digitaliseren van Patient reported Outcome Measures -digitaal zorgpad voor patiënten met littekens -kwaliteitsindicatoren

Een prospectieve studie naar factoren die postoperatieve hypertrofische littekenvorming kunnen voorspellen met behulp van een digitaal biopsychosociaal zorgpad voor patiënten met littekens 01/07/2020 - 31/12/2021

Abstract

Chirurgische ingrepen kunnen een grote impact hebben voor patiënten. Naast de emotionele impact (vaststelling van een diagnose, het ondergaan van de ingreep,...) is de nasleep vaak ook zwaar. De revalidatie periode is meestal lang en nadien blijft de patiënt achter met een litteken dat hinderlijk kan zijn. De incidentie van hypertrofische littekens post chirurgie ligt tussen de 40 en de 70%. In post-chirurgische revalidatie programma's is het litteken vaak geen top prioriteit, toch hebben deze hypertrofische littekens wel een enorme impact op de levenskwaliteit van onze patiënten. Vandaar het belang van preventie van deze hypertrofische littekens. Tot op heden is er geen specifieke opvolging voor chirurgische littekens. Het is dus onduidelijk welke factoren bijdragen tot de ontwikkeling van hypertrofische littekens en of ze te voorkomen zijn. De eerste 3 maanden na chirurgische ingreep is de periode waarin modellering, de laatste fase van wondgenezing, zijn piek kent in normale wondgenezing. Terwijl sommige lineaire littekens van chirurgische ingrepen zullen genezen zonder pathologisch te worden en dus leiden tot normale littekens, zullen diegene die voorbestemd zijn om hypertrofisch te worden in deze periode tot uiting komen. Er is momenteel geen bewijs welke littekensymptomen of veranderingen in patiënt gerapporteerde uitkomstmaten het eerst tot uiting komen en wanneer. Het doel van dit project en de digitale applicatie bestaat erin om factoren te identificeren die post-chirurgische pathologische littekenvorming voorspellen en dit door middel van zowel patiënt-gerapporteerde vragenlijsten en objectieve littekenevaluaties. Door longitudinale opvolging met een digitaal litteken zorgpad kunnen we bepalen 1) of er kritieke punten zijn wanneer littekens hypertrofisch en dus pathologisch worden 2) welke patiënt- en litteken gerelateerde factoren en symptomen voorspellers zijn voor het ontstaan van post chirurgische hypertrofische littekens Hiervoor zal een prospectieve studie worden opgezet, waarbij een specifieke data collectie gebeurt gedurende de 1ste 6 maanden na een chirurgische ingreep aan de hand van Scarpath, een reeds ontwikkeld digitaal litteken zorgpad. Door in Scarpath zowel zelf-gerapporteerde littekenkwaliteit en symptomen te combineren met objectieve metingen van het litteken en kwaliteit van leven vragenlijsten kunnen we de progressie van de patiënt en het litteken over tijd volgen. Scarpath laat toe om veel patiënt- en litteken gerelateerde data tijdens wondheling te inventariseren die kunnen bijdragen tot hypertrofische of normale litteken vorming. De geïncludeerde patiënt-gerapporteerde vragenlijsten en objectieve littekenevaluaties in deze studie focussen op het volledige spectrum van functioneren en zullen verschillende domeinen van het functioneren in kaart brengen zoals beschreven door het International Classification of Functioning Disability and Health gecreëerd door de WHO. Dit is de eerste studie die aan de hand van een patiënt-gecentreerd E-health data registratie systeem predictoren voor post-chirurgische littekenvorming opzoekt. Dit kan een fundamentele basis leggen voor zowel screening, interventie als preventieve maatregelen ter voorkoming van hypertrofische littekenvorming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Spanningsverlagende tape als mechanotherapie voor hypertrofe brandwondenlittekens 01/07/2017 - 31/12/2018

Abstract

Achtergrond: Hypertrofe littekens na brandwonden zijn nog steeds een probleem en een klinische uitdaging. De prevalentie van hypertrofie na brandwonden bedraagt 70%. Daarnaast is er toenemend bewijs dat mechanische krachten inflammatie en fibrosevorming kunnen reguleren. Bijgevolg kan dit therapeutisch gebruikt worden om weefselherstel te stimuleren en om weefsel te remodelleren. Dit mechanisme wordt beschreven als "mechanotherapie". Specifieke doelstellingen: Met een STIMPRO-financiering kunnen we de hypothese bevestigen dat mechanotherapie pathologische brandwondenlittekens kan remodelleren en dit onder de vorm van een nieuw ontwikkelde, spanningsverlagende tapingtechniek. Daarnaast onderzoeken we of dit gerelateerd is aan de fasen van weefselherstel (proliferatie/ maturatie). Hierbij zal de meting van verschillende littekenvariabelen fundamentele informatie verschaffen die nodig is voor de verdere ontwikkeling van mechanotherapie. Innovatie: Dit is de eerste studie die tracht de hypothese van mechanotherapie te bevestigen aan de hand van afname van krachten op het litteken door het gebruik van elastische tape. Methode: Een prospectieve cohortstudie zal uitgevoerd worden. De littekens zullen behandeld worden met "standard of care" (drukkledij, siliconen en hydratatie zoals voorgeschreven door de behandelende arts) + mechanotherapie (een nieuw ontwikkelde taping techniek met kinesio tape). Een zes maanden inclusie- en interventie periode, gevolgd door een twaalf maanden follow-up en afsluitingsperiode zal gehanteerd worden, wat de totale duurtijd van het project brengt op achttien maanden. Link met vorig en toekomstig onderzoek: Dit project is een verderzetting van het werk uitgevoerd door ons consortium (REVAKI & Oscare). Onze samenwerking heeft reeds geleid tot het doctoraal proefschrift van Jill Meirte in 2016, zes gezamenlijke publicaties in peer reviewed internationale tijdschriften en meerdere presentaties op internationale congressen. Voorafgaand aan deze studie werd een pilootstudie uitgevoerd. De bevestiging dat de nieuwe techniek effectief spanningsverlagend werkt was een noodzakelijke voorbereidende stap voor het huidige projectvoorstel. Financiering en uitvoering van het project beschreven in deze aanvraag, moet onze kansen op toekomstige financiering significant verhogen, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een gerandomiseerde klinische trial (bv. FWO-TBM).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Manuele en mechanische defibroseringstechnieken bij littekens van brandwonden en traumata. 01/10/2013 - 08/02/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Oscare. UA levert aan Oscare de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject