Onderzoek in het domein van de klepimplantaties. 01/01/2014 - 31/12/2023

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Percutane aortaklepimplantatie: virtuele planning voor optimale individuele device se/ectie en preventie van device gerelateerde complicaties. 01/07/2012 - 30/06/2016

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Coronaire hemodynamica na een acuut myocardinfarct. 01/10/2005 - 30/09/2007

  Abstract

  De cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit is een van de voornaamste gezondheidsproblemen in de Westerse wereld. Een acuut myocardinfarct heeft vaak ernstige gevolgen op korte, maar ook op lange termijn voor een patiënt. Verdere studie op dit gebied is aangewezen. Miniaturisatie van de technologie heeft het mogelijk gemaakt metingen te verrichten in de humane coronaire circulatie. Deze technische ontwikkeling biedt een unieke gelegenheid om pathofysiologische processen bij mensen te onderzoeken. Zo kan de vasoreactiviteit van de coronaire circulatie onderzocht worden door bepaling van de basale en de hyperemische flow na toediening van vasodilatoren. Bovendien kunnen er gecombineerde druk- en flowmetingen verricht worden. Door aangepaste programmatuur is het mogelijk deze signalen te digitaliseren en een druk-flow curve van de coronaire circulatie op te stellen tijdens de diastole. Extrapolatie van de diastolische druk-flowrelatie kan ons een idee geven over de Zero Flow Pressure (de druk die heerst bij afwezige flow). Ook de helling van de curve kan ons iets bijleren over de conductantie van de coronaire circulatie. Hedentendage is men tot de vaststelling gekomen dat een acuut myocardinfarct gepaard gaat met de activatie van een inflammatoire cascade met vrijstelling van talloze cytokines. Hun prognostische betekenis kan niet langer ontkend worden. De mechanismen die de acuut fase proteïnen koppelen aan de korte en lange termijn prognose bij coronair lijden zijn onduidelijk. Nieuwe data suggeren dat de vermindering van de normale endotheliale functie door de inflammatoire respons een link voorstelt tussen systemische inflammatie en ischemische coronaire syndromen. Concreet zal er getracht worden door intracoronaire metingen en bepaling van inflammatoire cytokines meer inzicht te krijgen in de pathofysiologie van de coronaire circulatie na infarcering.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Coronaire hemodynamica na een acuut myocardinfarct. 01/10/2003 - 30/09/2005

   Abstract

   De cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit is een van de voornaamste gezondheidsproblemen in de Westerse wereld. Een acuut myocardinfarct heeft vaak ernstige gevolgen op korte, maar ook op lange termijn voor een patiënt. Verdere studie op dit gebied is aangewezen. Miniaturisatie van de technologie heeft het mogelijk gemaakt metingen te verrichten in de humane coronaire circulatie. Deze technische ontwikkeling biedt een unieke gelegenheid om pathofysiologische processen bij mensen te onderzoeken. Zo kan de vasoreactiviteit van de coronaire circulatie onderzocht worden door bepaling van de basale en de hyperemische flow na toediening van vasodilatoren. Bovendien kunnen er gecombineerde druk- en flowmetingen verricht worden. Door aangepaste programmatuur is het mogelijk deze signalen te digitaliseren en een druk-flow curve van de coronaire circulatie op te stellen tijdens de diastole. Extrapolatie van de diastolische druk-flowrelatie kan ons een idee geven over de Zero Flow Pressure (de druk die heerst bij afwezige flow). Ook de helling van de curve kan ons iets bijleren over de conductantie van de coronaire circulatie. Hedentendage is men tot de vaststelling gekomen dat een acuut myocardinfarct gepaard gaat met de activatie van een inflammatoire cascade met vrijstelling van talloze cytokines. Hun prognostische betekenis kan niet langer ontkend worden. De mechanismen die de acuut fase proteïnen koppelen aan de korte en lange termijn prognose bij coronair lijden zijn onduidelijk. Nieuwe data suggeren dat de vermindering van de normale endotheliale functie door de inflammatoire respons een link voorstelt tussen systemische inflammatie en ischemische coronaire syndromen. Concreet zal er getracht worden door intracoronaire metingen en bepaling van inflammatoire cytokines meer inzicht te krijgen in de pathofysiologie van de coronaire circulatie na infarcering.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Preventie van in-stent restenose gebruik makend van anti-proliferatieve farmaca. 01/01/2003 - 31/12/2005

    Abstract

    Het optreden van in-stent restenose is een beperking van de percutane behandelingstechnieken van coronaire atheromatose. Dit project is gericht op de ontwikkeling van 'enkelvoudige' en 'meervoudige' direct bedekte, farmaca afgevende coronaire stents. Selectieve modulatie van oxidatieve stress, gladde spiercelmigratie en proliferatie, en endotheelcelregeneratie door enkelvoudige of combinaties van locaal via stent toegediende molecules worden met dit doel onderzocht. Het project omvat zowel materiaalkundige, farmacokinetische als in-vitro en in-vivo biologisch onderzoek.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Ontwikkeling, farmakokinetische, in-vitro en in-vivo evaluatie van 'multi-component' direct gecoate endovasculaire stents. 01/01/2003 - 31/12/2004

     Abstract

     Het optreden van in-stent restenose is een beperking van de percutane behandelingstechnieken van coronaire atheromatose. Dit project is gericht op de ontwikkeling van 'enkelvoudige' en 'meervoudige' direct bedekte, farmaca afgevende coronaire stents. Selectieve modulatie van oxidatieve stress, gladde spiercelmigratie en proliferatie, en endotheelcelregeneratie door enkelvoudige of combinaties van locaal via stent toegediende molecules worden met dit doel onderzocht. Het project omvat zowel materiaalkundige, farmacokinetische als in-vitro en in-vivo biologisch onderzoek.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Medtronic experiment Cytochalasin D coated stents. 01/11/2001 - 30/10/2002

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject