Onderzoeksgroep

Expertise

- Datamanagement, datamodellering, dataverzameling - Economische en financiële geschiedenis (18de-20ste eeuw)

Archieven voor de economische geschiedenis van België (19de-20e eeuw): ontsluiting van de historische bedrijfsarchieven en beursgegevens voor (bedrijfs)economisch en financieel onderzoek 01/01/2022 - 31/12/2031

Abstract

ARCHIE.BEL is een samenwerking tussen het Belgisch Rijksarchief (RA) en het Studiecentrum voor onderneming en beurs (SCOB). BA is de belangrijkste bewaarplaats voor bedrijfsarchieven in België, het tweede een interdisciplinair onderzoekscentrum voor economische en financiële geschiedenis aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Samen zullen zij onderzoek naar de economische en financiële geschiedenis van België vergemakkelijken en uitvoeren door (1) de toegang tot belangrijke archieven en archiefstukken voor economische geschiedenis te verbeteren, (2) langetermijngegevens over Belgische bedrijven en beurzen te verzamelen en te delen met state-of-the-art technieken en (3) licht te werpen op de interacties tussen financiële en economische ontwikkeling. Meer in het bijzonder zal de eerste doelstelling van ARCHIE.BEL betrekking hebben op de overdracht van bedrijfs- en beursgerelateerde archieven van SCOB naar RA. Het gaat onder meer om de historische archieven van de twee belangrijkste Belgische beurzen, die van Brussel en Antwerpen. Zij zullen worden gecatalogiseerd (d.w.z. gerangschikt en beschreven) volgens de internationale normen voor archiefbeschrijving. Samen met de bewaring in een voor het publiek toegankelijke archiefbewaarplaats, zal de beschikbaarheid van inventarissen de toegankelijkheid ervan voor onderzoekers (met inbegrip van master- en doctoraatsstudenten in economie en economische geschiedenis) aanzienlijk verbeteren. De tweede doelstelling van ARCHIE.BEL zal hetzelfde doen voor de historische gegevens die tot nu toe door SCOB zijn verzameld. Het gaat om gegevens over alle effecten die sinds het begin van de 19e eeuw op de voornoemde beurzen genoteerd waren (maandelijkse koersen, dividenden, rentebetalingen, bedrijfsgebeurtenissen, ...) en gegevens over de emittenten ervan. Enerzijds zal het de inspanningen consolideren die de SCOB in het verleden op dit gebied heeft geleverd door de invoering van een openbare (online) interface voor het doorbladeren, opvragen en downloaden van gegevens. Anderzijds zal het zorgen voor de voortdurende uitbreiding van de SCOB-onderzoeksinfrastructuur door een NoSQL-database (Wikibase) te implementeren die de uitbreidbaarheid ervan verbetert, en door nieuwe soorten gegevens toe te voegen, te beginnen met informatie over bestuur en eigendom, met innovatieve gegevensextractietechnologieën die zijn ontwikkeld binnen het EU Horizon2020-project voor onderzoeksinfrastructuur EURHISFIRM. Ten slotte (derde doelstelling) zal ARCHIE.BEL deze brondocumenten en -gegevens gebruiken voor historisch onderzoek naar de microstructuur van de aandelenmarkten in Brussel en Antwerpen en de financiële tussenpersonen (makelaars, handelaars, bankiers) die op deze markten actief waren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject