Ph.D. en Veldwerkcoördinator SHARE Belgium. De Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) is een multidisciplinaire en cross-sectionele panel database met individuele informatie aangaande gezondheid, socio-economische positie en sociale - en familienetwerken over meer dan 120 000 longitudinale respondenten (50 jaar en ouder) uit meer dan twintig Europese landen.

Veldwerk coördinator TAKE-project. De doelstelling van het TAKE-project is niet-opname (NTU) van Belgische sociale beleidsvoorzieningen te onderzoeken. Meer concreet wil TAKE bijdrage leveren op drie dimensies waar de huidige wetenschappelijke literatuur hieromtrent tekort schiet: 1) hoe groot is dit probleem, 2) hoe kunnen we dit verklaren en 3) hoe zou beleid herdacht moeten worden zodat opname gemaximaliseerd kan worden? Bijkomend onderzoekt het project de gevolgen van NTU in termen van budgettaire impact en gelijkheid, en op het vlak werkzame monitoring inzake NTU vanwege de overheid.

Onderzoeker naar mechanismen ten aanzien van opwaartse intergenerationele solidariteit. Dit onderzoek exploreert de mogelijkheden die SHARE biedt om verschillende aspecten van intergenerationele solidariteit in de context van de Europese vergrijzing te bestuderen.

http://www.researchgate.net/profile/Jorik_Vergauwen

http://www.share-project.org/
http://www.share-project.be/
http://takeproject.wordpress.com/

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • navorser