Onderzoeksgroep

Problem solved: Meten en beoordelen van STEM-gerelateerde probleemoplossing van kleuters. 01/11/2021 - 31/10/2022

Abstract

Probleemoplossing is een essentiële vaardigheid voor leren en leven in de 21ste eeuwse kennismaatschappij. De kleuterleeftijd is het ideale moment om probleemoplossingsvaardigheden te stimuleren. Tot op heden is er weinig geweten over de manier waarop kleuters STEM-gerelateerde problemen oplossen. Dit onderzoeksproject wil een instrument ontwikkelen om STEM-gerelateerde probleemoplossingsvaardigheden en -processen van kleuters te meten en te beoordelen. Het meten van probleemoplossing van kleuters kan de wetenschappelijke kennisbasis vergroten en tegelijk helpen effectieve leeractiviteiten te ontwikkelen om probleemoplossingsvaardigheden van kleuters te versterken. De ontwikkeling van een prototype zal gebeuren in drie stappen. Door middel van een scoping review wordt een synthese gemaakt van de bestaande wetenschappelijke literatuur over het meten en beoordelen van STEM-gerelateerde probleemoplossingsvaardigheden en -processen van kleuters. Op basis van de hieruit voortvloeiende inzichten wordt een Delphi studie opgezet. In nauwe samenwerking met een panel van onderzoekers en mensen uit de onderwijspraktijk wordt een raamwerk gecreëerd voor het meten en beoordelen van STEM-gerelateerde probleemoplossingsvaardigheden en -processen van kleuters. Door het uitvoeren van Design-Based Research zal dit raamwerk verder worden uitgewerkt tot een prototype van een meetinstrument voor probleemoplossing dat kan worden gebruikt door leerkrachten in de reële klaspraktijk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject