Joseph Meers

Joseph Meers

Contact

Stadscampus
Tel.
032056170
Mutsaardstraat 31
2000 Antwerpen, BEL

Jo Meers is tot 2013 architect zaakvoerder van Planners, een architectenvennootschap voor landschap, stedenbouw en architectuur. Planners onderzocht telkens op een holistische manier, vanuit diverse disciplines en met alle betrokken actoren, hoe de concrete opdracht meer kon betekenen voor de lokale (on)bebouwde ruimte en gemeenschap. In de opleiding architectuur probeert hij studenten op eenzelfde overkoepelende manier te doen nadenken om hen later als kritische burgers in het vakgebied te doen staan. 

Rode draad in de aanpak en taken van Jo is de blik, de horizon en het referentie kader van de studenten verruimen.

Hij doceert het vak Verkenning van de Praxis,  een kijkstage die een link legt met het werkveld en studenten aanzet tot reflecteren over hun opleiding en toekomst. Hij is Erasmus coördinator en zet, naast een studentenuitwisseling met talrijke kwaliteitsvolle internationale partners, hard in op internatiolisation@home wat voor een sterk inclusieve aanpak van internationalisering leidt binnen de opleiding Architectuur. Studenten treden uit hun comfortzone en komen in contact met andere (leer)culturen, elders of op de eigen campus. Hij is Co-curator van de International Design Week, waarin de studenten van de diverse opleidingen van de faculteit in gemengde groepjes met internationale gastdocenten out of the box werken rond maatschappelijk actuele thema’s.

Het jaarlijks mee organiseren van de komst van een gerenommeerd iemand uit het internationale werkveld als gastdocent zorgt voor een internationaal klankbordmoment in de Bachelorproef. De wekelijkse TAXI lezingen, een samenwerking met studentenvereniging Modulor, dragen bij aan het verbreden en verdiepen van het referentiekader van de studenten door (gast)docenten uit te nodigen over hun eigen fascinaties en inspiratie te komen praten.

Tot slot zet Jo zich ook sterk in om de wisselwerking tussen de opleiding en het werkveld/de praktijk uit te bouwen, dit onder meer via zijn actieve co-organisatie van de klankbordgroep en de alumniwerking architectuur. Beide helpen de opleiding de vinger aan de pols te houden in de actualiteit van het vakgebied.

Afdeling

Statuut & functies

Assisterend academisch pers.

  • praktijkassistent

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat