Modulatie van astrocyt activering in muis iPSC-afgeleide neurosferoïden. 01/01/2023 - 31/12/2023

Abstract

Neurosferoïden gekweekt uit geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) vormen een belangrijk onderzoeksmiddel voor de studie van neuron-astrocyt interacties tijdens ontwikkeling, homeostase en stress. Binnen het kader van het EU MSCA ITN PMSMatTrain project ontwikkelde de UA-partner startende van muis iPSC een 5-weken oud neurosferoïde model dat mature neuronen en astrocyten bevat met als doel het therapeutisch potentieel van meerdere neuro-protectieve/modulerende moleculen in vitro voorafgaand aan proefdierexperimenten. Na de ontwikkeling en karakterisering van dit nieuw muis iPSC-afgeleid neurosferoïde model werd de sensitiviteit voor immuun-gerelateerde stress (o.a. door stimulatie met IL1b, TNF en/of LPS) aangetoond door de opvolging van astrocyt activering (a.o. productie van IL6 en CXCL10). Deze SEP-toelage zal aangewend worden om het 4e doctoraatsjaar van Julia Di Stefano te ondersteunen waarin de kandidaat onderzoek zal verrichten naar de neuro-protectieve/modulerende functie van APRIL (toegediend via AAV vectoren) en placenta stamcel-afgeleide factoren (toegediend via extracellulaire vesikels) opastrocyt activatie in muis iPSC-afgeleide neurosferoïden. Op het einde van dit project verwachten we dat de hier ontwikkelde technologie een belangrijke experimentele onderzoekstechniek zal worden voor (i) fundamenteel onderzoek naar neuro-ontwikkeling en functionering, alsook voor (ii) het pre-selecteren van interessante therapeutische moleculen vooraleer over te gaan tot proefdierstudies en/of humane klinische studies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject