When do municipalities smooth access for new social assistance claimants? Local determinants of municipal welfare agency's implementation practices in Belgium

Bron
Journal of social policy - ISSN 0047-2794-53:2 (2024) p. 309-328

Gaps in Belgium’s final safety net : towards a better measurement and understanding of non-take-up of social benefits in Belgium

Bron
Antwerp, Universiteit Antwerpen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie, 2023,2, xiii, 319 p.

Omvang van de niet-opname van de inkomensgarantie voor ouderen, de verhoogde tegemoetkoming en de verwarmingstoelage bij personen van 65 jaar en ouder in België

Bron
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid - ISSN 0775-0234-64:3 (2022) p. 343-370
Auteur(s)

L'ampleur du non-recours à la garantie de revenus aux personnes agées, à l'intervention majorée et à l'allocation de chauffage chez les 65 ans et plus en Belgique

Bron
Revue belge de sécurité sociale - ISSN 0035-0834-64:3 (2022) p. 345-372
Auteur(s)