Julie Sevenans

Doctoraatsbursaal

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Media, middenveld en politiek (M2P)

Expertise

  • 1. Ik maakte mijn doctoraat over de relatie tussen media en politiek. De focus lag op agendasetting, i.e. de mate waarin de media invloed uitoefenen op de thema's waarmee politici bezig zijn. 2. Mijn huidig onderzoek gaat vooral over politieke vertegenwoordiging en ongelijkheid in vertegenwoordiging. Centrale vragen zijn: Hoe reactief zijn politici ten opzichte van de publieke opinie? Wordt er bij beleidskeuzes minder rekening gehouden met de voorkeuren van zwakkere groepen (e.g. armsten, laagopgeleiden, vrouwen) dan met sterkere groepen?

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.