Karel Neels

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid

Expertise

  • Onderzoek in het brede domein van demografie en bevolkingsstudies, gekenmerkt door de toepassing van demografische en actuariële methoden op het vlak van sociale demografie (bv. relatievorming en -ontbinding, totale en rangspecifieke vruchtbaarheid, algehele en oorzaakspecifieke mortaliteit, interne en internationale migratie), geneeskunde (bv. preventieve gezondheidszorg, kankerbehandelingen), onderwijs (bv. schoolloopbanen, drop-out, onderwijsniveau) en arbeidsmarktprocessen (bv. activeringsmaatregelen, arbeidsintrede leefloners, arbeidsmarktuitkomsten van personen met een migratieachtergrond, werk-gezinsbalans). Gegevens over demografische en huishoudenstransities, schooloopbanen and arbeidsmarkttransities worden vervolgens tevens geïntregreerd middels cohort-componentprojecties en microsimulatiemodellen om beleid en diverse organisaties te informeren over bevolkingsdynamieken en hun implicaties.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.