Karen Wuyts

Projectcoördinator

Foto ID

Over Karen Wuyts

Ik zette mijn eerste stappen in het onderzoek als doctoraatstudent aan de UGent (ForNaLab), waarbij ik naging hoe de structuur en samenstelling van bosranden de depositie van atmosferische polluenten, de stikstofcyclus, verzuring en vermesting beïnvloeden. Dit onderzoek had als doel het formuleren van aanbevelingen voor bosrandbeheer om verzuring en vermesting te mitigeren. Als post-doc aan UAntwerpen en UGent, onderzocht ik o.a. de opname van stikstof door planten via bladeren. In 2012 begon ik als doctor-assistent aan het labo voor Milieu- en stadsecologie, waarbij mijn onderzoek naar de interactie tussen planten en luchtverontreiniging werd verplaatst van de bossen naar de stad. Vandaag geef ik als projectcoördinator aan het labo voor Milieu- en stadsecologie ondersteuning aan doctoraatstudenten, projecten, de werking van de onderzoeksgroep en ons biomagnetisch labo en lever een bijdrage aan het onderwijs van de bachelor Bio-ingenieurswetenschappen. Eigen onderzoek is toegespitst op de gemeenschapsecologie van fyllosfeerbacteriën en de interactie tussen luchtverontreiniging en takken.

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • projectcoördinator

Contact

Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171
G.V.517
2020 Antwerpen
België
Tel. 032659604 (secretariaat)
karen.wuyts@uantwerpen.be