Karim Johannes Becher

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Fundamentele Wiskunde

Expertise

  • In mijn onderzoeksteam worden algebraïsche structuren zoals ringen en lichamen bestudeerd. Met behulp van deze structuren worden arithmetische vraagstellingen behandeld. Aritmethiek betekent hier Getaltheorie in een brede zin. Ten eerste willen we de oplosbaarheid van zeker polynomiale vergelijkingen over lichamen beoordelen. Hierbij komen methoden uit de algebra, algebraïsche meetkunde, algebraïsche getaltheorie, topologie en modeltheorie, maar ook uit de analyse, combinatoriek en grafentheorie aan bod. Verder proberen we de complexiteit van zekere structuren gedefinieerd over lichamen vatbaar te maken door grenzen te vinden voor het aantal parameters die nodig zijn voor hun beschrijving.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.