Ontwikkeling van niewe TCO-probes en hun evaluatie voor pre-targeted intracellulaire PET beeldvorming strategie. 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

Beeldvorming van radio-isotoop gemerkt monoklonale antilichamen met positronemissietomografie is een krachtige in vivo onderzoekstechniek met verschillende medische toepassingen. De interactie tussen een antigeen en antilichaam zorgt voor een hoge specificiteit en affiniteit. Echter zijn het hoge molecuulgewicht en de lange circulatietijden van antilichamen geassocieerd met lagere beeldkwaliteit. Hierdoor kunnen er enkel radio-isotopen met een lang biologisch half leven worden gebruikt wat leidt tot hoge stralingsbelasting voor de patiënt. Een oplossing hiervoor is het gebruik van de pre-targeting strategie waarbij het antilichaam in vivo wordt gelabeled met een kortlevende radiotracer (bv 18-F) die via een bioorthogonale reactie zal reageren met het antilichaam ter hoogte van het target. Dit zorgt voor een superieur beeldcontrast en verminderde stralingsdosis voor de patiënt. Een bijkomende uitdaging is dat antilichamen zich internaliseren na hun binding aan hun doelwit op het celoppervlak. Om dit probleem te verhelpen, trachten we voor het eerst een intracellulaire pretargeted PET-beeldvormingsstrategie te ontwikkelen. We zullen nieuwe trans-cyclo-octeen analogen (TCO's) ontwikkelen en hun potentieel voor pretargeted intracellulaire beeldvorming onderzoeken met behulp van een innovatieve benadering van "turn-on" FluoroBOT-gelabelde mAbs. Tot slot, na optimalisatie van de radiochemie, zullen de 18F-TCO gebruikt worden voor in vivo beeldvorming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van nieuwe TCO probes voor intracelluaire PET beeldvorming via pretargeting. 01/10/2018 - 31/10/2019

Abstract

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een pretargeted intracellulaire PET beeldvormingsstrategie. We zullen nieuwe gefluoreerde TCO analogen ontwikkelen en hun potentieel voor pretargeted PET imaging karakteriseren, gebruikmakend van innovatieve turn-on FluoroBOT gelabelde antilichamen. Finaal zullen 18F-TCO analogen gebruikt worden voor in vivo beeldvorming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject