Van Hashtag tot Hollywood: de vierde feministische golf en de representatie van vrouwen in biopics. 01/11/2023 - 31/10/2025

Abstract

Gezien de centrale rol die de Amerikaanse filmindustrie speelde in het ontstaan van de #Metoo-beweging, is het zeer relevant om te bestuderen hoe deze beweging, als onderdeel van de vierde feministische golf, een kantelpunt markeert in de Amerikaanse cinema, in het bijzonder met betrekking tot de representatie van vrouwen in films. Dit is precies waar dit project zich op zal richten door een specifiek filmgenre te bekijken: de 'vrouwelijke biopic'. Het project onderzoekt hoe de representatie van vrouwen in vrouwelijke biopics sinds het ontstaan van de #MeToo-beweging (2018-2022) in interactie stond met het vierde golf-feminisme. Dit project zal onderzoeken of en hoe deze biopics interageren met centrale noties van de vierde feministische golf, zoals intersectionaliteit, inclusiviteit, empowerment, zelfbeschikking, activisme tegen machtsmisbruik, collectiviteit, empathie en solidariteit. Op deze manier stelt het project de vraag of we kunnen spreken van 'vierde golf-feministische films' en een 'vierde golf-feministische representatie van vrouwen', en indien wel, wat dat dan inhoudt. Geïnspireerd door een cultural studies-benadering, integreert dit project representatie-analyses op vlak van de 'filmtekst', productie en receptie. De gebruikte methodologieën zijn genreonderzoek, ideologische narratieve analyse, sociale semiotiek, cultureel-industriële analyse en historische materialistische analyse.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

The Fourth-Wave Feminist Biopic: representatie, productie en receptie. 01/11/2022 - 31/10/2023

Abstract

De #MeToo hashtag is niet meer weg te denken sinds Alyssa Milano hem in 2017 voor het eerst postte op Twitter. De hashtag werd wijdverspreid nadat Hollywoodproducer Harvey Weinstein door vele vrouwen beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op dat moment was Weinstein medevoorzitter van Miramax, een filmproductiebedrijf dat bekend staat voor zijn populaire biografische films. Het prestigieuze maar zeer weinig bestudeerde biopicgenre vormt een ideale casus om de reactie van de filmindustrie op de #MeToo-beweging en de bredere vierde golf van het feminisme te onderzoeken. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe de socioculturele context van de vierde feministische golf in verband staat met de (1) representatie, (2) productie en (3) receptie van hedendaagse Engelstalige biopics (2010-2022). De hoofdhypothese van dit project is dat veel biopics uit het voorbije decennium vernieuwende verhaallijnen en representaties van genderidentiteiten presenteren waarin onder andere empowerment, collectivisme en intersectionaliteit centraal staan. Deze elementen werden gevormd door en dragen tegelijk bij tot de vierde golf van het feminisme. Deze trend heeft geleid tot het ontstaan van wat ik de 'fourth-wave feminist biopic' noem. Dit onderzoeksproject verbindt het studieveld van biopicstudies met dat van feministische studies, terwijl het traditionele representatie-analyses op innovatieve wijze combineert met productie- en receptieonderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject