Kees Schepers

Kees Schepers

Kees Schepers is hoofddocent bij het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in laat-middeleeuwse mystieke en intellectuele cultuur met een bijzondere aandacht voor de zestiende-eeuwse mystieke renaissance in de Lage Landen. Momenteel werkt hij aan de kritische editie met Engelse vertaling van de Arnhemse mystieke preken, een unieke verzameling van 162 mystieke preken in handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 133 H 13. Recente publicaties zijn, als auteur: ‘A Web of Texts: Sixteenth Century Mystical Culture and the Arnhem Sint-Agnes Convent’, in Nuns’ Literacies in Medieval Europe (Brepols, 2015); 'The Arnhem Mystical Sermons and the Sixteenth-Century Mystical Renaissance in Arnhem and Cologne' (University of Notre Dame Press). Zijn belangrijkste publicaties als uitgever zijn Ioannis Rusbrochii De ornatu spiritualium nuptiarum, Wilhelmo Iordani interprete (Brepols, 2004); Het Wiesbadense handschrift, Hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10, (Verloren 2009); alsook een special issue van Ons Geestelijk Erf ‘The Arnhem Mystical Sermons in Context’ (2010).

Kees Schepers is hoofdredacteur van Ons Geestelijk Erf.

Bijzondere onderzoeksaandacht voor:

Zestiende-eeuwse mystieke cultuur in Gelderland en het Rijnland

Zeventiende-eeuwse religieuze cultuur in Mechelen

De briefwisseling van Abelard en Heloise


Belangrijkste publicaties

‘An unknown Ruusbroec letter in Willem Jordaens’s Latin, found in an East-Prussian Manuscript in Cambridge’, in Ons Geestelijk Erf 75 (2001), 32-68

Ioannis Rusbrochii De ornatu spiritualium nuptiarum, Wilhelmo Iordani interprete – Kees Schepers (ed.) (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis 207), Turnhout: Brepols, 2004.

Bedudinghe op Cantica Canticorum, vertaling en bewerking van Glossa Tripartita super Cantica. Editie en teksthistorische studies (Miscellanea Neerlandica, 34/35), 2 vols., Leuven: Peeters, 2006.

Het Wiesbadense handschrift. Hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10, Kritische editie ingeleid en bezorgd door Hans Kienhorst en Kees Schepers, met bijdragen aan de inleiding van Amand Berteloot en Paul Wackers (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden 11), Hilversum: Verloren, 2009.

‘Gielis vander Hecken and his Perplexing Guide through the Labyrinths of Christian Moral Doctrine. An Introduction,’ in Ons Geestelijk Erf, 84 (2013), 244-289.

‘Middelspraecke tusschen de godtsoeckende siele ende den rustwysenden leeraer’; Mystiek in navolging van Benedictus van Canfield, in Ons Geestelijk Erf, 85 (2014), 195-216

'The Arnhem Mystical Sermons and the Sixteenth-Century Mystical Renaissance in Arnhem and Cologne', in Mysticism and Reform, 1400–1750, Sara S. Poor and Nigel Smith (eds.), University of Notre Dame Press, 29015, 84-123.