Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn onderzoeksdomein omvat interacties tussen landecosystemen en klimaatverandering, in beide richtingen (via bijvoorbeeld impacts op CO2-uitwisseling). In het bijzonder focus ik op hoe graslanden en bossen geïmpacteerd worden door opwarming en een wijzigende waterbeschikbaarheid, en hoe de gevoeligheid van die ecosystemen voor zulke veranderingen beïnvloed kan worden door factoren als nutriëntenbeschikbaarheid (bodemvruchtbaarheid) en de aanwezigheid of types microbiële symbionten (mycorrhiza's en stikstoffixerende bacteriën). Methodes omvatten zowel detailstudies bij individuele experimenten, alsook grootschalige synthesestudies inclusief meta-analysen van vele zulke experimenten.

Worden terrestrische koolstofcyclus responsen op klimaatverandering beïnvloed door bodemeigenschappen en microbiële symbionten? 01/11/2022 - 31/10/2025

Abstract

Terrestrische C opname vormt een bron van onzekerheid in klimaatprojecties, die in belangrijke mate wordt veroorzaakt door moeilijkheden in het inschatten van ecosysteemresponsen op klimaatverandering zelf. Hoe factoren als het ecosysteemtype en achtergrondklimaat responsen beïnvloeden is begrepen en ook in rekening gebracht in modellen, maar veel minder is geweten over hoe bodemkarakteristieken, de beschikbaarheid van hulpbronnen en microbiële symbionten wereldwijde responsen op opwarming en wijzigende neerslagpatronen beïnvloeden. Gezien de belangrijke rol van zulke bodem-gerelateerde factoren in het functioneren van ecosystemen, stel ik hier dat die ook mee verklaren waarom responsen op klimaatverandering sterk uiteenlopen. In dit project ga ik globale patronen en detailmechanismen onderzoeken wat betreft de rol van bodem en symbionten in het beïnvloeden van responsen op klimaatverandering, door voordelen te combineren van bestaande klimaatveranderingsexperimenten alsook een meta-analyse op een database waar ikzelf eerder aan gewerkt heb. Kwantificatie van nutriëntenbeschikbaarheid laat ook toe om voor het eerst variatie in klimaatveranderingsresponsen te vergelijken tussen gradiënten en manipulaties van hulpbron beschikbaarheid. Ten slotte ga ik na of 'land surface models' op realistische wijze bodem/symbiont-afhankelijke tradeoffs tussen responsen van C cyclus componenten simuleren. Het project zal uiteindelijk leiden tot accuratere projecties van C opname door het land.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Effecten van klimaatverandering en nutriëntenpollutie op de abundantie en diversiteit van mycorrhiza-schimmels in graslanden wereldwijd. 01/04/2023 - 31/03/2024

Abstract

Uit recent onderzoek blijkt dat de gevoeligheid van grasland-plantengemeenschappen voor klimaatverandering afhankelijk is van nutriëntenbeschikbaarheid en bemesting. De mechanismen onderliggend aan die interactie klimaatverandering x nutriënten blijven echter onduidelijk. In dit project stel ik als hypothese dat niet enkel factoren zoals plantenbiodiversiteit, bodemuitdroging en nutriëntenvrijstelling een rol kunnen spelen in het beïnvloeden van gemeenschapsgevoeligheid voor klimaatverandering, maar dat ook arbusculaire mycorrhizaschimmels (AMF) mee de uitkomst bepalen als stabiliserende factoren in ecosysteemfunctioneren. Concreet stel ik hier voor om het maximum te halen uit een samenwerking met wereldwijd verspreide klimaatverandering x nutriënt experimenten in graslanden, door AMF diversiteit te analyseren. Hiertoe plan ik de inhoud van mycorrhizale ingroeizakjes zowel microscopisch te analyseren voor mycorrhiza-hyfenabundantie, alsook de mycorrhizale diversiteit te achterhalen door middel van DNA sequencing. In combinatie met reeds geplande metingen van bodemvocht- en karakteristieken, alsook plantendiversiteit, zal dit me toelaten het belang van en links tussen de genoemde factoren te bepalen in het beïnvloeden van de respons van de plantengemeenschap op droogte en opwarming. Bovendien laten de AMF diversiteitsdata voor het eerst toe om op grote schaal het effect van aparte versus gecombineerde experimentele klimaatverandering en nutriëntenpollutie op de grasland mycorrhiza-gemeenschapssamenstelling te bepalen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de rol van nutriëntenbeschikbaarheid en mycorrhizae in de droogterespons van koolstofcyclering in terrestrische ecosystemen. 01/10/2019 - 30/09/2021

Abstract

Dit project onderzoekt hoe terrestrische koolstofcyclering reageert op omgevingsveranderingen, met name droogte-extremen, en hoe dit afhangt van nutriëntenbeschikbaarheid en de aanwezigheid van mycorrhiza schimmels. Het fundamenteel onderzoek past in de disciplines ecosysteemecologie en biogeochemie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de rol van nutriëntenbeschikbaarheid en mycorrhizae in de droogterespons van koolstofcyclering in terrestrische ecosystemen 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Dit project onderzoekt hoe terrestrische koolstofcyclering reageert op omgevingsveranderingen, met name droogte-extremen, en hoe dit afhangt van nutriëntenbeschikbaarheid en de aanwezigheid van mycorrhiza schimmels. Het fundamenteel onderzoek past in de disciplines ecosysteemecologie en biogeochemie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject