Wilt U zich Verbinden? Prijsvorming en Gebruik van Bedrijfsobligaties: Lessen uit het Verleden. 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

De belangrijkste financieringsbronnen voor een bedrijf zijn eigen vermogen en schulden. Eigen vermogen bestaat uit aandelen die een variabel dividend uitkeren, terwijl schulden bestaan uit leningen met een vooraf bepaalde rente. Veel leningen zijn obligaties die door het bedrijf worden verkocht aan externe beleggers en op een financiële markt worden verhandeld. Ondanks hun economisch belang weten we nog steeds weinig over (a) wat het rendement van obligaties bepaalt, en (b) wanneer en waarom bedrijven obligaties hanteren. In mijn doctoraat zal ik een unieke, nieuwe dataset van Belgische obligaties uit de periode 1873-1940 gebruiken om het rendement en de financiering via bedrijfsobligaties te onderzoeken. Momenteel is er slechts beperkt bewijs over wat van het rendement van obligaties bepaalt, en dit is gebaseerd op één recente Amerikaanse dataset. Dit roept de vraag op of de resultaten die voor deze dataset worden gevonden ook elders gelden. De hoge kwaliteit van de data voor de hoogontwikkelde Belgische obligatiemarkt in de beschouwde periode laten mij toe om dit op een unieke manier te testen. Door een periode te bestuderen waarin financiële markten bijna volledig ongereguleerd waren, kan ik bovendien onderzoeken hoe bedrijven beleggers overtuigen om obligaties te kopen wanneer de wettelijke bescherming zeer beperkt is. Ook onderzoek ik hoe vrijwillige verstrekking van informatie aan beleggers een invloed uitoefende op de prijsvorming en risico's van obligaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject